×

Podnikateľská misia do Jordánska

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so Zastupiteľským úradom SR v Bejrúte a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR spoluorganizovala v dňoch 23. – 24.6.2022 podnikateľskú misiu do Ammánu (Jordánsko) v kontexte prvej oficiálnej návštevy Ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, I. Korčoka. 

Podnikateľské misia pri príležitosti oficiálnej návštvey priniesla možnosť pre zúčastnené  slovenské spoločnosti Asociácia pre Slovensko-Egyptskú spoluprácu, Barney Studio, Decent Group, Healthy Food Supplements, Kerametal, KON-RAD, Metrostav, Unique People nadviazať priame kontakty v krajine z viacerých sektorov ako potravinárstvo, stavebníctvo, zbrojárstvo a IT.