×
18.07.2023

Podnikateľská misia do Walesu

Podnikateľská misia do Walesu

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so Zastupiteľským úradom SR v Londýne, Welsh Government  a honorárnym konzulom vo Welse zorganizovali v dňoch 9.—12. 7. 2023 podnikateľskú misiu do Walesu. 

Podnikateľskej misie zameranej na cirkulárnu ekonomiku a zdravotnícke inovácie sa zúčastnilo 7 slovenských delegátov. Slovenské spoločnosti mali priestor predstaviť svoje produkty a nadviazať nové kontakty v Life Sciences Hub a v Cardiff Business Club (CBC), kde bol odprezentovaný obchodný a investičný potenciál Slovenska a zároveň činnosť agentúry SARIO.

Podujatia s bilaterálnymi rokovaniami na úrovni B2B a B2G sa zúčastnilo zúčastnilo viac ako 100 welšských zástupcov z rôznych spoločností a inštitúcii. Počas večerného podujatia v Eversheds Sutherland dostali slovenské spoločnosti cenné informácie týkajúce sa podmienok vstupu na trh Spojeného kráľovstva z hľadiska možností podnikania, právneho a daňového aspektu. V závere boli účastníkom zodpovedané aj individuálne otázky. 

Cenné informácie z oblasti cirkulárnej ekonomiky a zdravotníctva získali účastníci aj počas návštevy  Swansea University na Faculty of Science and Engineeing, Institute of Life Science a v Trinity St David´s Inovation Cetre University of Wales doplnené o ďalšie individuálne B2B rokovania.