×

Podnikateľská misia slovenských firiem

Location
Banja Luka

 

Na pozvanie predsedu Národnej skupštiny (parlamentu) Republiky Srbskej – Federácie Bosny a Hercegoviny (RS) sa uskutočnila podnikateľská misia slovenských spoločností do Banja Luky v dňoch 14. až 16. júna 2010. Podnikateľskú misiu po odbornej a organizačnej stránke zabezpečovala agentúra SARIO v spolupráci s veľvyslanectvom SR v Sarajeve, Kabinetom predsedu Národnej skupštiny RS, Ministerstvom pre ekonomické vzťahy a regionálnu spoluprácu RS a Hospodárskou komorou RS.

 

Predstaviteľov slovenských podnikateľských subjektov prijal dňa 15. júna 2010 Igor Radojičić, predseda Národnej skupštiny za prítomnosti Jasny Brkić, podpredsedníčky vlády RS a ministerky pre ekonomické vzťahy a regionálnu spoluprácu a Aidy Bogdan, námestníčky ministra pre regionálnu spoluprácu. Na stretnutí boli prerokované možnosti perspektívnej hospodárskej spolupráce v oblasti dodávok technológií na výstavbu vodných elektrární, dodávky technológií a zariadení pri výrobe energie (fotovoltaika, veterná energia, spaľovanie biomasy, dodávky technológií na výstavbu podzemných plynových zásobníkov, ČOV a pod). Predstavili sa štyri konkrétne slovenské spoločnosti zo sektora energetiky, ktorá je prioritou sekcie zahraničného obchodu agentúry SARIO.  Išlo o firmy: DALI MN Senec, BRDOINVEST Banská Bystrica, Z&L Partner Trenčín a VÚJE Trnava. Počas diskusie bol predstavený aj projekt Medzinárodný strojársky kooperačný deň a 4. Slovenská kooperačná burza (4.SKB), na ktorú boli pozvané aj firmy z Republiky Srbskej - Federácie Bosny a Hercegoviny.

 

V priestoroch Hospodárskej komory RS pokračoval program podnikateľskej misie prezentáciami a bilaterálnymi rokovaniami slovenských a bosnianských podnikateľských subjektov. Ministerstvo dopravy a spojov RS  predstavilo svoje projekty z oblasti dopravnej infraštruktúry, Ministerstvo hospodárstva, energetiky a rozvoja RS prezentovalo projekty z plynárenského, petrochemického priemyslu a elektroenergetiky. V rámci prezentovaných projektov bola deklarovaná aj možnosť zapojenia sa slovenských podnikateľských subjektov.

 

Pozitívnym prínosom pre slovenské firmy bolo pracovné stretnutie a prehliadka výrobných priestorov slovenskej spoločnosti SHP Celex, ktorá pôsobí  v Banja Luke. Zástupcovia spoločnosti oboznámili slovenských podnikateľov s doterajšími skúsenosťami pri investovaní a podnikaní v Republike Srbskej - Federácii Bosny a Hercegoviny.

 

Na misii bolo zastúpených 25 slovenských podnikateľských subjektov, pričom Sekcia zahraničného obchodu SARIO prezentovala ďalších 123 slovenských  spoločností  pre vzájomnú spoluprácu v rôznych sektoroch.