Projektový míting AUTOCLUSTERS

utorok, 30. november 2010
Iasi (Rumunsko), 29. –

 

Manažér pre strategický rozvoj SARIO Vladimír Švač a riaditeľ Automobilového klastra – západné Slovensko Štefan Chudoba sa zúčastnili na 5. stretnutí projektových partnerov v rámci medzinárodného projektu AUTOCLUSTERS, zameraného na vytvorenie a budovanie prvej kooperatívnej a inovatívnej siete pre automobilový priemysel v regióne Juhovýchodnej Európy.

 

Na podujatí, ktoré zorganizovala Technická univerzita „Gheorghe Asachi“ v Iasi v Rumunsku sa okrem slovenských zástupcov zúčastnili aj predstavitelia organizácií z Talianska, Maďarska, Bulharska, Chorvátska, Srbska, Slovinska a Rumunska.

 

Počas stretnutia boli prezentované doterajšie výsledky projektu, súčasný stav riešených úloh a plány na rok 2011. Zástupca agentúry SARIO predstavil tzv. „small innovative pilot project“, ktorý je riešený v rámci pracovného balíka WP6 v projekte AUTOCLUSTERS. Uvedený „small project“ (alebo subprojekt) je zameraný na analýzu infraštruktúry pre elektrické vozidlá v regióne Juhovýchodnej Európy s cieľom zmapovať a identifikovať doterajší potenciál krajín/regiónov projektových partnerov z hľadiska technickej a fyzickej infraštruktúry pre elektrické vozidlá a z hľadiska výskumno-vývojovej infraštruktúry pre elektrické vozidlá.

 

Úlohou subprojektu je pripraviť odporúčania a podklady na budovanie a vývoj infraštruktúry pre elektrické vozidlá na regionálnej alebo národnej úrovni krajín jednotlivých projektových partnerov. Ďalšou myšlienkou projektu je vytvárať kooperáciu s krajinami západnej Európy, čím sa umožní rozvoj výskumno-vývojových a inovačných kapacít,  a zároveň sa zvýši povedomie u spotrebiteľov o dôležitosti ekologických automobilov. Vladimír Švač v tejto súvislosti uviedol, že subprojekt vytvára základné predpoklady a inšpirácie pre ďalšie projektové iniciatívy trnavského automobilového klastra, najmä v 7. rámcovom programe EU.

 

Automobilový klaster – západné Slovensko so sídlom v Trnave je lídrom celého medzinárodného projektu, ktorého jednou z hlavných myšlienok je vytvárať prepojenia a úzku spoluprácu (networking) so zahraničnými partnermi v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v automobilovom priemysle s dôrazom na rozvoj a budovanie inovačných kapacít.

 

Viac o projekte AUTOCLUSTERS nájdete na webovej stránke projektu: www.autoclusters.eu