SARIO - Digitálna jednotka 2019

utorok, 26. november 2019
Predstavitelia a členovia Digitálnej koalície - Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky sa stretli na výročnom zasadnutí, ktoré sa konalo na pôde Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave. Hlavnými bodmi programu boli odpočet plnenia záväzkov Digitálnej koalície, prezentácia pristupujúcich členov, odovzdanie ocenení Digitálna jednotka 2019, ale aj odovzdanie ocenení najlepším školám, ktoré sa zapojili do testovania IT zručností IT Fitness Test 2019, či vyhlásenie víťazov celoslovenskej súťaže Networking Academy Games 2019.

Najaktívnejší členovia, medzi nimi aj Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu  (SARIO ), si z rúk R. Rašiho a M. Lelovského prevzali špeciálne ocenenia Digitálna jednotka 2019.
Digitálna koalícia má k dnešnému dňu 83 členov, ktorí spolu deklarovali 232 záväzkov k zlepšeniu digitálnej konkurencieschopnosti Slovenska.

Členov Digitálnej koalície a pozvaných hostí na pôde fakulty privítala dekanka FIIT STU Mária Bieliková, rokovania sa zúčastnili podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu a predseda predstavenstva Digitálnej koalície Richard Raši, prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska a predseda výkonného výboru Digitálnej koalície Mário Lelovský, hostia z českej Digikoalice.cz, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec, generálny tajomník Služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Mario Schrenkel, generálny riaditeľ Sekcie hospodárskej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Dušan Matulay a viac ako 100 pozvaných zástupcov členských subjektov.