SARIO podporuje prienik slovenského strojárskeho sektoru na iracký trh

streda, 10. november 2010
Bagdad (Irak), 1. -

 

Za podpory Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a občianskeho združenia EAST (Exportná aliancia strategických technológií) sa slovenská spoločnosť BOST SK, a.s., Trenčín prezentovala na 37. Medzinárodnom veľtrhu  BAGHDAD INTERNATIONAL FAIR ako jediný zástupca z krajín CEE.  

 

Na veľtrhu boli prezentované možnosti slovenského strojárenstva v oblasti servisu a dodávok technológií na obnovu a prestavby strojárskych závodov v Irackej republike. Zároveň boli prerokované možnosti pomoci slovenských strojárov v realizácii nových zdrojov pitnej vody ako aj import ďalších produktov zo Slovenskej republiky. Slovenská expozícia sa stretla s mimoriadnym úspechom, o čom svedčí aj skutočnosť, že všetky vystavené exponáty boli predané.

 

Slovenskí zástupcovia na veľtrhu nadviazali priame obchodné vzťahy so štátnymi firmami, spadajúcimi pod ministerstvo ropného a strojárskeho priemyslu. Generálny riaditeľ BOST SK, a.s., Vladimír Bielik absolvoval bilaterálne rokovania o prestavbe a obnove viacerých výrobných závodov. Spoločnosť BOST SK predala do Iraku prvé strojárske technológie a zúročuje tak viac ako dvojročnú spoluprácu s irackou stranou, počas ktorej v súčinnosti s Trenčiansku Univerzitu Alexandra Dubčeka a za podpory agentúry SARIO bolo preškolených cca 120 irackých odborníkov zo strojárskeho sektora v obsluhe klasických obrábacích strojov,  ale aj CNC celkov.

 

Okrem Slovenska bolo na BAGHDAD INTERNATIONAL FAIR zastúpené Nemecko, Francúzsko a Chorvátsko. Štáty, ktoré sa ako prvé zúčastňujú na programe obnovy Iraku, majú veľkú príležitosť na znovuoživenie obchodných vzťahov s touto, na suroviny bohatou krajinou a etablovanie sa v atraktívnom teritóriu.

 

Význam slovenskej účasti na veľtrhu v Bagdade potvrdil svojou návštevou aj veľvyslanec Slovenskej republiky v Iraku Jozef Marhefka, ktorý zdôraznil veľký význam participácie Slovenska na obnove Irackej republiky a pripomenul možnosti otvorenia veľkých obchodných príležitostí pre slovenské firmy pri vstupe na trh tejto krajiny.