×

SARIO: Úspešná investičná roadshow

Location
Bratislava

Investičná roadshow bola pripravená v spolupráci so Slovensko-španielskou obchodnou komorou, Španielskym Inštitútom pre zahraničný obchod, Slovenským veľvyslanectvom v Madride, Obchodnými komorami v Barcelone a Madride, PromoMadrid a Madrid Business Confederation.

SARIO prezentovalo Slovensko v rámci projektu „Business Friendly Slovakia“, ktorý je zameraný na výhody slovenského podnikateľského prostredia, plány na odstránenie administratívnej záťaže, možnosti investovania na Slovensku, potenciál trhu práce, aktuálne zmeny v pracovnoprávnej legislatíve ako aj neustále sa rozvíjajúcu infraštruktúru.

Generálny riaditeľ SARIO Róbert Šimončič a vedúca Odboru „Business Development“ SARIO Marcela Töröková potenciálnym investorom objasnili výhody podnikania na Slovensku. Úspešnú skúsenosť na Slovensku s investovaním prezentovali zástupcovia španielskej spoločnosti na Slovensku Fundería Condals Josef M. Noguera a David Burgés.

„Na Slovensku oceňujeme najmä vysokú produktivitu práce. S výrobou v našej prevádzke v Prešove sme začali v januári 2012 a už teraz, po piatich mesiacoch, môžeme skonštatovať, že sme dosiahli plán na celý rok. Plánujeme preto rozšíriť našu prevádzku na východnom Slovensku a ešte lepšie tak využiť strategickú polohu voči trhom v Rusku a na Ukrajine“, povedal Josef M. Noguera.

Cieľom SARIO je byť modernou agentúrou, ktorú budú zahraniční investori aj domáci partneri vnímať ako nositeľa rastu a inovácií. SARIO chce v maximálne možnej miere napomáhať rozvoju slovenskej ekonomiky získavaním nových investícií a podporou obchodu, čo sa prejaví množstvom nových pracovných miest a zvyšovaním životnej úrovne na Slovensku.