SARIO vykazuje úspešné projekty a čísla

štvrtok, 19. november 2020
Pandémia COVID-19 počas I.III. Q 2020 zásadným spôsobom ovplyvnila prebiehajúce aj plánované investičné aktivity a investičné projekty, aktivity na podporu proexportne orientovaných firiem, internacionalizáciu MSP ako aj export technológií a inovácií zo Slovenska. 
 
Napriek súčasnej situácii a problémom s pandémiou COVID-19
Slovensko 
je stále atraktívnou investičnou destináciou a podľa prieskumu realizovaného v priebehu roka 2020 až 90 percent etablovaných investorov potvrdilo, že by na Slovensku investovali opäť.
Aktivity jednotlivých odborov agentúry sa presunuli do online prostredia, zintenzívnilo sa nadväzovanie užších kontaktov so zahraničnými obchodnými komorami, organizáciami a firmami, adresnejšou spoluprácou
s veľvyslanectvami SR v zahraničí, spustením SARIO B2B online matchmakingu aj online databázy nehnuteľností, ktorá  významne uľahčuje vyhľadávanie lokalít pre nové investičné plány.
 

Agentúra počas III. Q 2020 obhájila certifikáciu systému managementu kvality ISO 9001 - 2015 a obdržala Certifikát od spoločnosti tayllorcox.com.