Slovensko na veľtrhu ANUGA 2021

utorok, 26. október 2021
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci Národného projektu "Podpora internacionalizácie MSP“, v termíne 9. – 13. októbra 2021 pripravila pre slovenských malých a stredných podnikateľov platformu pre ich prezentáciu v rámci spoločnej expozície vo vizuále značky Slovensko GOOD IDEA SLOVAKIA na medzinárodnom potravinárskom veľtrhu - Anuga 2021, Kolín nad Rýnom, Nemecko.