Slovensko na veľtrhu DSA Kuala Lumpur 2022

utorok, 12. apríl 2022
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP v termíne 28. – 31. marca 2022 umožnila zástupcom slovenských malých a stredných podnikateľov prezentáciu v rámci spoločnej expozície na Medzinárodnom obrannom veľtrhu DSA Kuala Lumpur.

Veľtrh DSA 2022 je jedným z najvýznamnejších obranných a zbrojárskych veľtrhov v regióne Ázie a je zároveň hlavným miestom pre stretnutia odborníkov a expertov v armádnom priemysle, čím sa stáva platformou pre výrobcov, dodávateľov a spotrebiteľov armádnych zariadení.

Slovenská republika bola na výstave zastúpená národným stánkom pod značkou Good Idea Slovakia organizovaným agentúrou SARIO, na ktorom sa prezentovalo 6 slovenských spoločností:
GRAND POWER, iBross, Milan Buchel MB Sport, S.M.S., spol. s r. o., T-Indsutry a Zepelin.
Slovenský národný stánok počas výstavy navštívil malajský minister obrany Hishammuddin Hussein, význam participácie Slovenska na veľtrhu DSA potvrdil svojou účasťou aj štátny tajomník Ministerstva obrany SR  Marian Majer. 

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii bola možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

------

Aktuálny harmonogram podporovaných veľtrhov a výstav pre rok 2022 je dostupný na tomto linku.

SARIO - Spájame vás so svetom obchodu