Slovensko – vietnamské obchodné fórum

streda, 25. november 2009

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO a Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, Veľvyslanectvom Vietnamskej socialistickej republiky, Vietnamskou obchodnou a priemyselnou komorou, Slovensko-vietnamskou obchodnou komorou a Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania Vás pozývajú na Slovensko-vietnamské obchodné fórum, ktoré sa uskutoční pri príležitosti oficiálnej návštevy prezidenta Vietnamskej socialistickej republiky na Slovensku dňa 17. decembra 2009 o 12.30 v Hoteli Bôrik v Bratislave. Jazyk oficiálnej časti bude slovenský a vietnamský so simultánnym prekladom a rokovacím jazykom bude angličtina. Účasť na obchodnom fóre je bezplatná a termín uzávierky prihlášok je 8.12. 2009.  

Program:
11:30 registrácia
12:30 otvorenie
• Peter Mihók, predseda, Slovenská obchodná a priemyselná komora
• Juraj Kiesel, generálny riaditeľ, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
• Vu Tien Loc, predseda, Vietnamská obchodná a priemyselná komora
• Anton Ondrej, podpredseda, Slovensko-vietnamská obchodná komora
13:00 bilaterálne rokovania
15:20 prestávka, občerstvenie
15:30 príhovory prezidentov 
• Ivan Gašparovič, príhovor prezidenta Slovenskej republiky
• Nguyen Minh Triet, príhovor prezidenta Vietnamskej socialistickej republiky

Viac informácií: https://www.sario.sk/?slovenskovietnamske-obchodne-forum