×

Slovenský vesmírny priemysel centrom záujmu veľvyslancov

Slovenská vesmírna kancelária organizovala v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Inovačný deň, na ktorom uvítala veľvyslancov z 21 štátov. Inovačný deň každý mesiac poukazuje na príklady dobrej praxe a zahraničným veľvyslankyniam a veľvyslancom akreditovaným v Slovenskej republike prezentuje úspešné slovenské inovatívne firmy a vedecko-výskumné inštitúcie.

Hostia mali príležitosť dozvedieť sa viac o vesmírnej politike Slovenskej republiky, ako aj o dôležitých aspektoch jej vesmírneho priemyslu. Zahraničným hosťom sa na podujatí predstavili štyri slovenské spoločnosti: Needronix, YMS, Touch4IT a Astros Solutions. Tieto firmy sa venujú vývoju a výrobe satelitných komponentov, podpore plánovania vesmírnych misií, tvorbe aplikácií využívajúcich satelitné dáta a taktiež vesmírnej bezpečnosti.

V rámci podujatia vystúpil generálny riaditeľ SARIO Robert Šimončič a vedúci Priemyselnej zložky Slovenskej vesmírnej kancelárie Michal Brichta. Zúčastneným veľvyslancom predstavili základný prehľad vesmírneho ekosystému na Slovensku a tiež aktivity Slovenskej vesmírnej kancelárie v oblasti rozvoja vesmírneho sektora a budovania medzinárodných partnerstiev.

Slovenská vesmírna kancelária sa teší rastúcemu zahraničnému záujmu. V máji reprezentovala Slovensko na Globálnej konferencii Medzinárodnej astronautickej federácie v Ekvádore, kde priblížila prístup krajiny k budovaniu vesmírneho ekosystému a jeho dynamický rozvoj.
Počet firiem zapojených do tohto sektora rastie. Tento pokračujúci trend zlepší slovenský inovačný potenciál, posilní jeho konkurencieschopnosť a vytvorí pracovné miesta v perspektívnej vysoko technologickej oblasti.

Najbližším významným krokom bude pridružené členstvo v Európskej vesmírnej agentúre. Pre Slovensko prinesie nové príležitosti, vrátane možnosti priameho zapojenia slovenských firiem do európskych dodávateľských reťazcov.