Spolupráca s Izraelsko – slovenskou obchodnou komorou

štvrtok, 04. február 2010
SARIO

Generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu SARIO Juraj Kiesel sa stretol s predsedom Izraelsko – slovenskej obchodnej komory Davidom Herckym.
Témou rokovania bolo nadviazanie spolupráce pri príprave spoločných slovensko – izraelských obchodných a investičných podujatí. David Hercky v tejto súvislosti navrhol zorganizovať v Izraeli biznis fórum, ktoré by sa malo uskutočniť v júni tohto roku.
Generálny riaditeľ SARIO izraelského hosťa zasa informoval o aktuálnom podujatí agentúry SARIO "Investment & Cooperation Forum Slovakia 2010" (https://www.sario.sk/?novinky&novinka=979), ktoré sa bude konať 9. marca 2010 v Bratislave za účasti predstaviteľov územnej i miestnej samosprávy a potenciálnych investorov. Predsedu Izraelsko – slovenskej obchodnej komory aktuálny projekt, zameraný na elimináciu negatívnych dôsledkov hospodárskej krízy zaujal a deklaroval záujem na ňom participovať.