Súťaž o Cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka 2009“

piatok, 05. marec 2010
SARIO

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo tretí ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka 2009“.

Súťaž je organizovaná v štyroch kategóriách:
1. Výrobková inovácia
2. Technologická inovácia
3. Inovácia služby (netechnologický proces)
4. Medzinárodná kooperácia

Podmienky súťaže:
• Do súťaže sa môže prihlásiť každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“).
• Prihlasuje sa produkt, proces alebo služba, ktorých inovačný proces bol dokončený v roku 2009.
• Súťažiaci by mal mať preukázané prvé skúsenosti s účinkom inovácie.

Prihlásiť sa je možné zaslaním vyplnenej prihlášky (https://www.siea.gov.sk/aktuality/prihlaska_inov_cin_2009.doc)

na e-mailovú adresu organizátora: sutaz@siea.gov.sk a zároveň poštou na adresu organizátora:

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27
827 99 Bratislava

najneskôr do 15.4.2010

Štatút súťaže (https://www.siea.gov.sk/aktuality/statut_inov_cin_2009.pdf)

Propozície súťaže (https://www.siea.gov.sk/aktuality/propozicie_inov_cin_2009.pdf)

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční počas 17. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre.

Viac informácii na: www.economy.gov.sk alebo www.siea.gov.sk