Veľtrh Hannover Messe 2010

pondelok, 26. apríl 2010
Hannover

V nemeckom Hannoveri  sa v dňoch 19.-23.4.2010 uskutočnil už tradičný Medzinárodný strojársky veľtrh. Partnerskou krajinou veľtrhu bolo Taliansko. Zastúpenie firiem síce poznačil dopravný kolaps medzinárodnej leteckej osobnej prepravy, avšak  táto okolnosť nijakým spôsobom neznížila vážnosť a kvalitu podujatia, na ktorom okrem už tradičných priemyselných zameraní , súvisiacich so strojárstvom dominovali alternatívne možnosti hybridných pohonov strojov a zariadení, využitie a nové trendy v oblasti veternej, tepelnej a elektrickej  energie, použitie alternatívnych materiálov v strojárstve ( keramika, tvrdené plasty a i.) ako aj najnovšie trendy v nanotechnológiách , automatizácii a vývoji strojových zariadení. Slovenské firmy prezentovali v spoločnom stánku Ministerstva hospodárstva SR pod organizačným zabezpečením SOPK regionálnej kancelárie v Trenčíne svoju produkciu so zreteľom na nadviazanie komerčných kontaktov so zahraničnými firmami. Pre agentúru SARIO sa otvorili nové možnosti v rámci ponuky kooperácii zahraničných firiem pre slovenské strojárske spoločnosti orientované na všetky štáty západnej Európy, balkánske krajiny a rozvoj projektov v sektore R&D s Ruskom a Bieloruskom.  Vzhľadom na veľmi silné prepojenie ekonomických a spoločenských vzťahov so štátmi Ruskej federácie a ostatnými rusky hovoriacimi krajinami je tento sektor veľmi otvorený na ďalší rozvoj obchodnej výmeny a spolupráce s možnosťou  priamej participácie a riadenia týchto projektov agentúrou SARIO. Z pohľadu štátov západnej Európy je spolupráca so Slovenskom výhodná vzhľadom na cenu práce a jej kvalitu ako aj strategickú geografickú polohu pre obchodnú výmenu smerom do tretích krajín.