Veľvyslankyňa Brazílie v agentúre SARIO

streda, 24. marec 2010
SARIO

S cieľom nadviazať užšiu spoluprácu a vytvoriť priestor pre exportné a investičné aktivity na oboch stranách, zavítala do Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu SARIO veľvyslankyňa Brazílie v SR Marília Sardenberg Zelner Goncalves.
Na margo doterajšej hospodársko-ekonomickej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Brazíliou skonštatovala: „Vidím veľký potenciál, ktorý však zatiaľ nie je dostatočne využitý“. Slovenská republika má s Brazíliou dlhodobo pasívne saldo, pričom v minulom roku náš export predstavoval 57, 539 milióna eur a import 121, 442 milióna eur.
Brazílska veľvyslankyňa pozitívne hodnotila ekonomické smerovanie SR aj z pohľadu nášho členstva v Eurozóne: „Slovenská republika by sa pre našu krajinu mohla stať vstupnou bránou do ekonomického priestoru Európskej únie“ – vyhlásila Marília Zelner Goncalves a dodala, že ťažisko kooperácie vidí predovšetkým v oblasti inovatívnych technológií a prepojenia výskumu s praxou.
Generálny riaditeľ SARIO Juraj Kiesel v tejto súvislosti navrhol zorganizovať spoločné podujatia obchodného a investičného charakteru za účasti podnikateľských subjektov, a zároveň prehĺbiť spoluprácu s partnerskou brazílskou agentúrou pre podporu investícií a obchodu APEX: „Našim partnerom v Brazílii ponúkame aj možnosť vzájomného prelinkovania webových stránok, čo by mohlo viesť k efektívnejšej spolupráci“ – dodal Juraj Kiesel.