Harmonogram podnikateľských misií 2018


Harmonogram podnikateľských misií v zahraničí s podporou agentúry SARIO 2018
 
 Typ podujatia Miesto konania Názov podujatia Dútum konania Kontaktná osoba SARIO
Podnikateľská
misia
Dubaj, SAE PM na veľtrh
Gulfood Dubaj
18. - 22. 2. 2018 Jana Boor
boor@sario.sk
Podnikateľská
misia
Paríž,
Francúzsko
PM na veľtrh
Midest
27. - 30. 3. 2018 Igor Uhlík
uhlik@sario.sk
Podnikateľská
misia
Turecko PM do
Turecka
I. Q Igor Uhlík
uhlik@sario.sk
Podnikateľská
misia
Ruská
federácia
PM do Ruska 10. - 13.4.   2018 Martina Babejová
babejova@sario.sk
Podnikateľská misia Ruská federácia PM do Ruska 4. - 7.9. 2018 Igor Uhlík 
uhlik@sario.sk
Podnikateľská
misia
Fínsko PM do Fínska 25. - 27.9. 2018 Jana Kišacová
kisacova@sario.sk
Podnikateľská
misia
Srbsko,
Čierna
Hora
PM do Srbska
a Čiernej hory
4.10.2018 Igor Uhlík
uhlik@sario.sk
Podnikateľská
misia
Mníchov,
Nemecko
PM na veľtrh
Electronica
13. - 15. 11. 2018 Simona Novosadová
novosadova@sario.sk

Harmonogram podnikateľských misií na Slovensku s podporou agentúry SARIO 2018
 
 Typ podujatia Z teritória Termín konania Kontaktná osoba SARIO
Podnikateľská
misia
Chorvátsko II. Q Igor Uhlík
uhlik@sario.sk