×

Harmonogram podnikateľských misií 2018


Harmonogram podnikateľských misií v zahraničí s podporou agentúry SARIO 2018
 

 Typ podujatiaMiesto konaniaNázov podujatiaDútum konaniaKontaktná osoba SARIO
Podnikateľská
misia
Dubaj, SAEPM na veľtrh
Gulfood Dubaj
18. - 22. 2. 2018Jana Boor
boor@sario.sk
Podnikateľská
misia
Paríž,
Francúzsko
PM na veľtrh
Midest
27. - 30. 3. 2018Igor Uhlík
uhlik@sario.sk
Podnikateľská
misia
TureckoPM do
Turecka
I. QIgor Uhlík
uhlik@sario.sk
Podnikateľská
misia
Ruská
federácia
PM do Ruska10. - 13.4.   2018Martina Babejová
babejova@sario.sk
Podnikateľská misiaRuská federáciaPM do Ruska4. - 7.9. 2018Igor Uhlík 
uhlik@sario.sk
Podnikateľská
misia
FínskoPM do Fínska25. - 27.9. 2018Jana Kišacová
kisacova@sario.sk
Podnikateľská
misia
Mníchov,
Nemecko
PM na veľtrh
Electronica
13. - 15. 11. 2018Simona Novosadová
novosadova@sario.sk


Harmonogram podnikateľských misií na Slovensku s podporou agentúry SARIO 2018
 

 Typ podujatiaZ teritóriaTermín konaniaKontaktná osoba SARIO
Podnikateľská
misia
ChorvátskoII. QIgor Uhlík
uhlik@sario.sk