×
11.09.2018 - 15.09.2018

Automechanika Franktfurt 2018

Miesto
Messe Frankfurt GmbH, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main, Nemecko
Kontakt
Organizátor národného stánku:
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.
 
Cieľová skupina:
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si dovoľuje pozvať slovenských malých a stredných podnikateľov so sídlom mimo Bratislavského kraja na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na významnom veľtrhu v oblasti automobilového priemyslu Automechanika Frankfurt 2018, ktorý sa uskutoční v termíne 11.—15. septembra 2018.
 
SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu Automechanika Frankfurt 2018 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, zápis do online katalógu vystavovateľov, drobné občerstvenie na stánku a nepretržitú asistenciu počas trvania veľtrhu.
 
Veľtrh Automechanika Frankfurt 2018 je popredným svetovým veľtrhom pre automobilový priemysel. Veľtrh a koná každé dva roky. Na poslednej výstave sa zúčastnilo 133 000 profesionálnych návštevníkov zo 170 krajín, a svoje inovácie predstavilo viac ako 4800 vystavovateľov. V roku 2018 sa koná už 25 ročník tohto významného veľtrhu.  Veľtrh vytvára priestor pre prezentáciu firiem pôsobiacich v oblasti automobilového priemyslu, ako aj vo všetkých nadväzujúcich odvetviach.

 
Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.
 
Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca. do 10 m2.V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 10 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke podujatia.
 
REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu Automechanika Frankfurt 2018, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 30. júla 2018.

Registrácia bola z dôvodu naplnenia kapacity ukončená