×
26.11.2018 - 29.11.2018

THE BIG 5 2018, Dubai UAE

Miesto
Dubai World Trade Centre, Dubai, UAE
Organizátor národného stánku:
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

Cieľová skupina: 
Malé a stredné podniky zo Slovenskej republiky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov / spolu-vystavovateľov na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na medzinárodnom veľtrhu The Big 5 v Dubaji, ktorý sa bude konať v termíne 26. – 29. novembra 2018.

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

The Big 5 je séria stavebných veľtrhov a najväčšia stavebná platforma, ktorá vznikla v Dubaji a spája medzinárodných dodávateľov stavebných produktov a služieb. Veľtrh prináša celé portfólio stavebných materiálov, stavebných výrobkov a riešení pod jednou strechou. Výrobcovia, dodávatelia, obchodníci a poskytovatelia služieb z krajín Blízkeho východu, Európy a Ameriky predstavia tisíce vyspelých technológií a riešení. Veľtrhu sa zúčastňujú architekti, inžinieri, stavitelia, dodávatelia, dizajnéri interiérov, konzultanti a odborníci v stavebníctve. Viac informácií na webe podujatia: www.thebig5.ae

Zameranie veľtrhu:
  • Mechanické, elektrické a inštalačné služby (MEP)
  • Interiéry budov a povrchové úpravy
  • Obalové konštrukcie a špeciálna konštrukcia
  • Stavebné náradie a stavebné materiály
  • Stavebné technológie a inovácie
  • Vykurovanie, vetranie a klimatizácia (HVAC) (novinka)

Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu The Big 5 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), drobné občerstvenie v rámci expozície, povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.
Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.
V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 6 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.
Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca. do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.
 
REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu The Big 5 2018, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 28. septembra 2018.


Z dôvodu naplnenia podujatia bola registrácia zastavená 

V prípade ak nespĺňate kritéria MSP mimo bratislavského samosprávneho kraja, alternatívnou možnosťou vystavovať na The Big 2018 v Dubaji je aj prostredníctvom Veľvyslanectva SR v Abu Dhabi.

Ak máte záujem o tejto možnosti získať  viac informácií, vyplňte prosím tento krátky formulár a my Vás budeme spätne kontaktovať.
 

Poznámka:
V prípade zaplnenia miest pred ukončením registrácie 28. septembra 2018, vzhľadom na limitovaný počet vystavovateľov v rámci národného stánku na veľtrhu The Big 5 2018, si agentúra SARIO vyhradzuje právo ukončiť registráciu skôr.