×
17.02.2019 - 21.02.2019

IDEX 2019

Miesto
Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC), Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty
Organizátor
SARIO Národný projekt
Organizátor národného stánku
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.
 
Cieľová skupina
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“, si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov / spolu-vystavovateľov na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na medzinárodnom veľtrhu IDEX  2019, ktorý sa bude konať v termíne 17 – 21. február 2019.
 
Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.
 
Medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEX je v Abú Dhabi organizovaný s dvojročnou periodicitou a patrí medzi najprestížnejšie svetové výstavné akcie v oblasti obranného priemyslu. Výstavný areál pravidelne navštevuje odborná verejnosť z krajín Blízkeho východu a ostatných regiónov sveta. Veľtrh, tvorí platformu pre vzájomnú interakciu podnikateľských subjektov (výrobcovia, subdodávatelia, obchodné spoločnosti) a konečných užívateľov (pozemné sily, letectvo, námorníctvo), ponúka príležitosť spoznať globálne trendy v zbrojárstve, nadviazať kontakty a kooperačné väzby. Radí sa medzi najväčšie vo svojom zameraní v oblasti Blízkeho a Stredného Východu. Veľtrhu sa pravidelne zúčastňuje viac ako 1000 vystavovateľov (zastúpenie viac ako 55 krajín) a je druhým najväčším svetovým veľtrhom zbrojárskej techniky. Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na stránke https://idexuae.ae/about-idex/
 
Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu IDEX uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), drobné občerstvenie v rámci expozície, povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.

Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.
V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 7 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.

Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca. do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.
 
REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu IDEX 2019, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 5. novembra 2018.


 
Poznámka:
V prípade zaplnenia miest pred ukončením registrácie 5. novembra 2018, vzhľadom na limitovaný počet vystavovateľov v rámci národného stánku na veľtrhu IDEX, si agentúra SARIO vyhradzuje právo ukončiť registráciu skôr.