×
08.07.2019 - 11.07.2019

INNOPROM Jekaterinburg 2019

Miesto
Ekaterinburg – Expo“ International Exhibition Centre, Jekaterinburg, Ruská federácia
Organizátor
SARIO Národný projekt
Organizátor národného stánku
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.
 
Cieľová skupina
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“, si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov/spolu-vystavovateľov na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na medzinárodnom priemyselnom veľtrhu INNOPROM Jekaterinburg 2019, ktorý sa bude konať v termíne 08. – 11. júla 2019.

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Veľtrh INNOPROM je špecializovaná medzinárodná výstava, ktorú každoročne navštevuje viac ako 20 000 generálnych riaditeľov, špecialistov a nákupcov zastupujúcich strojárske podniky z vyspelých priemyselných regiónov Ruska a krajín SNŠ, ktorí sa zaujímajú o nákup kovoobrábacích a robotizačných zariadení.

V roku 2019 sa tematicky veľtrh delí na 5 sekcií:
  • kovoobrábanie (obrábacie stroje a nástroje, zváracie stroje a spotrebný materiál, výroba aditív, ohýbacie stroje a zariadenia, odlievacie zariadenia, lisovacie a kovacie stroje, povrchová úprava, priemyselná robotika, správa softvéru a zariadení, údržba a opravy strojov)
  • priemyselná automatizácia (automatizácia procesov, robotické technológie a systémy, meranie, riadenie, diagnostika, priemyselné informačné a komunikačné technológie, automatizačný softvér a hardvér)
  • mechanické strojárstvo a výroba komponentov (výroba lietadiel, dopravné stavby, stavby lodí, poľnohospodárska technika, ťažobné zariadenia, prístrojové inžinierstvo a elektrotechnika, inžinierske nástroje a prístroje, rádiové a elektronické zariadenia)
  • technológie v oblasti energetiky (elektrotechnika, tepelné a energetické zariadenia, elektronika, prístrojová technika)
  • aditívna výroba „Additive manufacturing“ (aditívne zariadenia a stroje, tlačiarne, suroviny, prášky a iné materiály, nástroje pre CAD/CAM modelovanie)
Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na stránke https://www.innoprom.com/en/  
Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu INNOPROM Jekaterinburg 2019 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.
Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.
 
V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 10 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.

Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.
 
REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu INNOPROM Jekaterinburg 2019, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 19. júna 2019.Poznámka:
V prípade zaplnenia miest pred ukončením registrácie 19. júna 2019, vzhľadom na limitovaný počet vystavovateľov v rámci národného stánku na veľtrhu INNOPROM Jekaterinburg 2019, si agentúra SARIO vyhradzuje právo ukončiť registráciu skôr.