×
30.11.2023 - 02.12.2023

Podnikateľská misia do Dubaja na konferenciu COP28

Podnikateľská misia do Dubaja na konferenciu COP28
Miesto
Dubaj, SAE
Organizátor
SARIO, Kancelária prezidenta SR

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky plánuje zorganizovať podnikateľskú misiu na konferenciu OSN o zmene klímy COP28 v Spojených arabských emirátoch, v dňoch 30. novembra — 2. decembra 2023.

Na COP28 sa bude diskutovať o opatreniach na riešenie zmien klimatickej krízy. Prioritným cieľom podnikateľskej misie je oboznámiť sa s možnosťami, ako docieliť prechod na cestu k novému nízkouhlíkovému, vysoko rastúcemu a udržateľnému ekonomickému modelu na domácej úrovni. 

SEKTOROVÉ ZAMERANIE

 • zelené a čisté technológie 

 • obnoviteľné zdroje

 • energetická efektívnosť

PROGRAM

 • prílet do teritória prezidentským špeciálom

 • ubytovanie (každá spoločnosť si hradí náklady, SARIO odporučí hotely)

 • krátke predstavenie každej slovenskej spoločnosti

 • B2B s dopredu dohodnutými partnermi a organizáciami

 • prípadné návštevy v teréne, alebo individuálny networking

Program misie bude upresnený po ukončení registrácie.

V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO a Kancelárie prezidenta SR zabezpečené:

 • preprava do teritória 

 • organizácia B2B stretnutí 

 • odporučenie ubytovania

 • účasť na rokovaniach a návštevách lokálnych partnerov

 • asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie

Podpora nezahŕňa:

 • ubytovanie

 • poistenie

 • preprava v teritóriu

 • iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov

KONTAKT

REGISTRÁCIA
Registrovať sa na podnikateľskú misiu môžete vyplnením registračného formulára do 10. novembra 2023, 15.30.