×
25.05.2018 - 26.05.2018

Podnikateľská misia do Gruzínska

Miesto
Tbilisi, Gruzínsko
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravuje podnikateľskú misiu počas oficiálnej návštevy prezidenta SR A. Kisku v Gruzínsku pri príležitosti osláv 100. výročia nezávislosti Gruzínska v Tbilisi a otvorenia trilaterálneho gruzínsko-slovensko-poľského business fóra v Tbilisi.
 
CIEĽ
Posilnenie hospodárskej spolupráce medzi SR a Gruzínskom a priamych podnikateľských kontaktov, nadviazanie na otvorené projekty a predstavenie slovenských podnikateľov v teritóriu. Podnikateľov vyzývame, aby využili cestu do Gruzínska pod prezidentovou záštitou a dohodli si B2B stretnutia aj mimo oficiálny program

SEKTOROVÉ ZAMERANIE
 • energetika
 • elektrotechnika
 • cestovný ruch
 • poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel
 • IKT
Okrem vyššie uvedených odporúčaných  sektorov je vítaná aj účasť podnikateľských subjektov s iným sektorovým zameraním svojej činnosti, najmä ak majú v teritóriu reálny potenciál alebo tam už pôsobia.      

PREDBEŽNÝ PROGRAM
 • 25 .5. 2018
  Odlet z Bratislavy do Tbilisi
   
 • 26. 5. 2018
  10:00 otvorenie business fóra    
   
 • 26. 5. 2018 večer
  Odlet z Tbilisi do Bratislavy
Program bude postupne aktualizovaný.
 
Rokovací jazyk: anglický
 
VÍZA
K účasti na misii nie sú potrebné víza. Občania členských krajín EÚ môžu vstúpiť na územie Gruzínska s platným cestovným dokladom alebo identifikačnou kartou (občianskym preukazom) vydanou členskou krajinou EÚ, ktorá obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a fotku. Cestovný doklad musí byť platný počas pobytu v krajine. 
 
DOPRAVA
Podnikateľská delegácia je súčasťou oficiálnej návštevy v Gruzínsku a doprava bude zabezpečená vládnym špeciálom. Detaily súvisiace s transportom v rámci Gruzínska budú komunikované dodatočne.

UBYTOVANIE
SARIO na požiadanie prihlásených účastníkov misie zarezervuje ubytovanie, pre zjednodušenie skupinových presunov je výhodné ubytovanie v jednom hoteli. Konkrétne hotelové zariadenie bude oznámené dodatočne. Ubytovanie si účastníci misie hradia individuálne.

POPLATOK ZA ÚČASŤ NA MISII
Za účasť na misii bude účastníkom účtovaný poplatok 50 € na pokrytie nákladov na presuny v teritóriu a ďalších prípadných nákladov spojených s organizáciou misie, ktoré by mohli na mieste vzniknúť.

SPOLUORGANIZÁTORI
 • Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
 • Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 • Veľvyslanectvo SR v Tbilisi
Spoluorganizátori si vzhľadom na obmedzené kapacity vyhradzujú právo výberu účastníkov misie s prihliadnutím na sektorové zameranie a profil účastníka, jeho doterajšie pôsobenie a potenciál v teritóriu. Finálny zoznam účastníkov misie schvaľuje Kancelária prezidenta Slovenskej republiky.
Registrácia je otvorená do 26. 4. 2018.
Ak dôjde k naplneniu kapacity pred termínom ukončenia registrácie, vyhradzujeme si právo uzavrieť registráciu pred týmto termínom.

KONTAKTNÁ OSOBA
Silvia Trajčíková, E: silvia.trajcikova@sario.sk, T: +421 915 839 495
Andrej Koleda: E: andrej.koleda@sario.sk , T: +421 910 828 342

REGISTRÁCIA
V prípade záujmu prosím, vyplňte registračný formulár. Registrácia je otvorená do 26. apríla 2018 do 12:00.Záujemca vyplnením registrácie potvrdzuje, že súhlasí so spracovaním
a zverejnením uvedených údajov v agentúre SARIO, ktorá nakladá so zverenými informáciami v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; súhlasí s vytváraním a spracovaním zvukových, vizuálnych, audiovizuálnych záznamov z tohto podujatia; súhlasí so zaradením svojich údajov do elektronickej databázy agentúry SARIO, ako i s poskytnutím týchto údajov tretím osobám, ktoré prejavia záujem o obchodnú spoluprácu.