×
25.09.2023 - 28.09.2023

Podnikateľská misia do Holandska — AI & Big Data Expo 2023

Podnikateľská misia do Holandska — AI & Big Data Expo 2023
Miesto
Amsterdam, Holandsko
Organizátor
SARIO Národný projekt

Národný projekt SARIO

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, má záujem zorganizovať podnikateľskú misiu do Holandska v termíne od 25. do 28. septembra 2023 na podujatie AI & Big Data Expo.

CIEĽOVÁ SKUPINA

 • Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja

SEKTOROVÉ ZAMERANIE

 • IT

 • inovácie

 • umelá inteligencia

Podujatie AI & Big Data Expo 2023 má za cieľ predstaviť technológie a stratégie novej generácie zo sveta umelej inteligencie a veľkých dát, pričom ponúka preskúmať ich praktickú a úspešnú implementáciu pri rozvoji novodobého podnikania.

Ráta sa s účasťou vyše 6000 odborných participantov z celej Európy vrátane CTO, CDO, CIO, vedúcich oddelení IOT, AI/ML, IT riaditeľov, produktových lídrov, softvérových inžinierov, vývojárov, start-upov, OEM, vládnych inštitúcií, automobilového priemyslu, operátorov, poskytovateľov technológií, investorov, VC a mnohých ďalších.

Slovenským MSP v podnikateľskej misii bude umožnená účasť na výstave s cieľom zviditeľniť ich aktivity, mať relevantné rokovania, zúčastniť sa prednášok a technologických demonštrácii, preskúmať najnovšie inovácie v oblasti umelej inteligencie a veľkých objemov dát a ich vplyvu na rôzne priemyselné odvetvia.

Medzi kľúčové témy roku 2023 patria: zodpovedná AI, etická AI, AI proti hackerom, personalizácia vedená AI, monetizácia údajov, riadenie kvality údajov, prijatie AI v podnikoch, rozšírená pracovná sila, vzostup AIO pracovnej sily, prijatie AI na podporu digitálnej transformácie.

V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:

 • Gold Ticket na AI & Big Data Expo 2023 pre jedného zástupcu MSP

 • ubytovanie v teritóriu počas trvania misie pre jedného zástupcu MSP

 • transfer v rámci aktívneho programu podnikateľskej misie

 • asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie

Podpora nezahŕňa:

 • letenky do/z Holandska

 • transfer z letiska na ubytovanie/z ubytovania na letisko v deň príchodu/odchodu

 • iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov

PREDBEŽNÝ PROGRAM

 • 25. 9. 2023 — individuálny príchod do Holandska, check-in v hoteli 

 • 26. 9. 2023 — účasť na AI & Big Data Expo, networking, odborné prednášky

 • 27. 9. 2023 — účasť na AI & Big Data Expo, networking, odborné prednášky

 • 28. 9. 2023 — check-out/individuálny odlet

Program je predbežný a môže byť v procese prípravy podujatia upravovaný! Zmeny môžu byť podmienené aj aktuálnou COVID-19 situáciou.

REGISTRÁCIA
Registrácia na podujatie bola z kapacitných dôvodov uzavretá. Ďakujeme za prejavený záujem.

KONTAKT

Michal Wuketich
E: wuketich@sario.sk, T: +421 908 978 629

Počet účastníkov podnikateľskej misie: 7 MSP (výber MSP) na predmetné podujatie bude podliehať pravidlám národného projektu SARIO 'Podpora internacionalizácie MSP'.

Webstránka podujatia: ai-expo.net