×
27.05.2024 - 30.05.2024

Podnikateľská misia do Írska

Podnikateľská misia do Írska

MIESTO

 • Dublin, Írsko

ORGANIZÁTOR

 • SARIO
 • ZÚ SR v Dubline

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so ZÚ SR v Dubline a ďalšími miestnymi partnermi organizujú podnikateľskú misiu do Írska v termíne 27.—30. mája 2024.

Prioritným cieľom podnikateľskej misie je oboznámenie sa s teritóriom, nadviazanie nových obchodných kontaktov a prehĺbenie už začatej spolupráce s írskymi partnermi.

Sektorové zameranie a cieľová skupina:

 • smart engineering

 • space industry

 • ICT

Program podnikateľskej misie bude priebežne aktualizovaný. Výber termínu podnikateľskej misie súvisí s konaním Dublin Tech Summit, ktorý sa koná v dňoch 29.—30.5.2024.

PREDBEŽNÝ NÁVRH PROGRAMU PODNIKATEĽSKEJ MISIE

27. 5. 2024           

 • individuálne prílety

28. 5. 2024

 • biznis fórum s írskymi partnermi v priestoroch ZÚ SR v Dubline

 • predstavenie írskeho podnikateľského prostredia

 • predstavenie zúčastnených slovenských spoločností

 • B2B s vopred dohodnutými írskymi partnermi

 • prezentácia investičných príležitostí na Slovensku pre potenciálnych írskych investorov

29. 5. 2024           

 • prípadné návštevy firiem v teritóriu

 • možnosť zúčastniť sa na Dublin Tech Summit

 • individuálny networking

30. 5. 2024 

 • možnosť zúčastniť sa na Dublin Tech Summit

 • individuálny networking

 • individuálne odlety

V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO a Zastupiteľského úradu v Írsku zabezpečené:

 • organizácia biznis fóra

 • účasť na rokovaniach a návštevách lokálnych partnerov

 • odporučenie ubytovania

 • asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas trvania podnikateľskej misie

Podpora nezahŕňa:

 • letenky

 • ubytovanie

 • vstupenku na Dublin Tech Summit

 • iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov

Organizátori si vyhradzujú právo výberu účastníkov s prihliadnutím na sektorové zameranie a celkovú kapacitu podujatia.

KONTAKT
Miriam Sabadošová
E: miriam.sabadosova@sario.sk, T: +421 910 828 301

REGISTRÁCIA
Registrovať sa na podnikateľskú misiu môžete vyplnením registračného formulára do 30. 4. 2024.