Podnikateľská misia do mesta Gdansk, Poľsko

Dátum: 
24 - 25 apríl 2019
Miesto: 
Gdansk, Poľsko
Cena: 
50€
Organizátor: 
SARIO
Kontakt: 

Dominika Porubská, E: porubska@sario.sk, M: +421 907 335 411

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so ZÚ SR vo Varšave a s podporou Slovensko-poľskej obchodnej komory pozývajú slovenských podnikateľov na podnikateľskú misiu do mesta Gdansk v Poľsku.

Cieľom účasti slovenských spoločností je prezentovať svoje podnikateľské aktivity, posilniť existujúce vzťahy a nadviazať nové obchodné kontakty, ktoré budú nápomocné pre ich proexportnú činnosť. Súčasťou misie budú aj B2B stretnutia s poľskými spoločnosťami pôsobiacimi v poľských prístavoch.  V prípade, že bude mať slovenská spoločnosť špeciálnu požiadavku na stretnutie s konkrétnou firmou v Gdansku, je nutné túto skutočnosť uviesť v registračnom formulári.
 

Sektorové zameranie misie:
  • logistika
  • informačné a komunikačné technológie
  • energetika
  • iné

 
Predbežný program:

24. apríl 2019
do 12:00             príchod účastníkov do mesta Gdansk
14:00                  koordinačné stretnutie účastníkov misie
15:00                  prehliadka prístavov / mesta
19:00                  recepcia

25. apríl 2019
9:00 – 13:00     business fórum, B2B rokovania a networking s poľskými partnermi
13:00                 obed a ukončenie podnikateľskej misie

Rokovací jazyk: anglický
 
V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:

  • organizácia B2B stretnutí s poľskými partnermi
  • asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie

Dopravu a ubytovanie si zabezpečuje a hradí každý účastník individuálne.      V prípade záujmu zo strany podnikateľov agentúra SARIO môže zabezpečiť rezervácie ubytovania pre všetkých účastníkov v jednom hoteli pre zjednodušenie skupinových presunov.
 
REGISTRÁCIA 

V prípade záujmu účasti na misii registrujte sa v termíne do 31. marca 2019