×
04.12.2023 - 06.12.2023

Podnikateľská misia do Portugalska

Podnikateľská misia do Portugalska
Miesto
Lisabon, Portugalsko
Organizátor
Kancelária prezidenta SR v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Lisabone a Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)

Kancelária prezidenta SR v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Lisabone a Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizujú podnikateľskú misiu do Portugalska, ktorá sa bude konať v termíne 4.—6. decembra 2023 v Lisabone pri príležitosti oficiálnej návštevy prezidentky SR Zuzany Čaputovej v Portugalsku.

Cieľom podnikateľskej misie je nadviazať obchodné vzťahy a kontakty s portugalskými partnermi a prezentovať inovatívne slovenské riešenia potenciálnym partnerom a vytvoriť platformu pre ďalší rozvoj obchodných vzťahov medzi Slovenskom a Portugalskom.       

ZAMERANIE

 • IKT

 • smart cities

 • zelené technológie 

 • automobilový priemysel a elektromobilita

 • biotechnológie

 • zbrojársky priemysel

PROGRAM
Program pre biznis delegáciu bude priebežne aktualizovaný.

4. 12. 2023

 • odlet vládnym špeciálom 

5. 12. 2023

 • návšteva inovatívnych hubov, technologických laboratórií a iných organizácií na základe dohody so ZÚ Lisabon a AICEP, individuálne B2B stretnutia

6. 12. 2023

 • business fórum

 • B2B rokovania

 • obed

 • odlet na Slovensko

Doprava:

 • letecky, vládnym špeciálom zdarma

 • preprava v teritóriu je zabezpečená zo strany ZÚ Lisabon a KP SR  

Ubytovanie a strava:       

 • vo vlastnej réžii každého účastníka, SARIO/ZÚ Lisabon odporučí a rezervuje hotel pre ubytovanie celej delegácie    

Iné náklady: 

 • náklady na catering na palube vládneho špeciálu, konkrétna suma bude určená neskôr

Rokovací jazyk:     

 • anglický

REGISTRÁCIA

Registrácia na podnikateľskú misiu bola uzavretá. Ďakujeme za prejavený záujem.

KONTAKT

Organizátori si vzhľadom na obmedzené kapacity vyhradzujú právo výberu účastníkov misie s prihliadnutím na sektorové zameranie a profil účastníka, jeho doterajšie pôsobenie a potenciál v teritóriu.