×
07.09.2022 - 08.09.2022

Podnikateľská misia do Talianska s predsedom vlády SR

Miesto
Rím, Taliansko
Organizátor
Úrad vlády SR v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Ríme a Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Kontakt

Andrej Koleda, E: andrej.koleda@sario.sk, T:+421 910 828 342 Adam Csuka, E: adam.csuka@sario.sk T: +421 910 828 327

Úrad vlády SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizujú podnikateľskú misiu do Talianska, ktorá sa koná pri príležitosti oficiálnej návštevy predsedu vlády SR E. Hegera v termíne 7.8. septembra 2022 v Ríme.
 
Sektorové zameranie podnikateľskej misie nadväzuje na aktuálne výzvy Európskej únie v kontexte energetickej transformácie a diverzifikácie energetických zdrojov a to najmä znižovanie závislosti od ruských fosílnych palív a dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality 2050. Predseda vlády SR by chcel využiť príležitosť svojej návštevy na prezentáciu slovenských firiem a podporiť existujúce a nové partnerstvá slovenského a talianskeho biznisu v tejto oblasti.
 
 
Sektory:
  • Energetika
  • Energetická efektívnosť a transformácia energetiky
  • Alternatívne zdroje energie
  • Inteligentné siete a distribúcia energie
  • Inovatívne riešenia v oblasti smart technológií
 
Program:
Program pre biznis delegáciu bude upresnený neskôr a priebežne aktualizovaný. Hlavným bodom pracovného programu podnikateľskej časti delegácie bude podujatie vo formáte okrúhleho stola a individuálnych B2B/B2G rokovaní. Predpokladá sa aj návšteva vybranej spoločnosti/inštitúcie so zameraním na energetiku.

Doprava:
letecky, bezplatne vládnym špeciálom
 
Ubytovanie a strava:
vo vlastnej réžii každého účastníka, SARIO/ZÚ Rím odporučí hotel pre ubytovanie celej delegácie
 
Rokovací jazyk:    
anglický

Účastnícky poplatok:
Účastníkom bude účtovaný poplatok 150 €. Prostriedky budú použité na pokrytie presunov v teritóriu a ďalších organizačných nákladov.
Potvrdeným účastníkom bude vystavená faktúra pred odletom na misiu. Reálne náklady na misiu budú rozúčtované jednotlivým účastníkom s vrátením preplatku alebo fakturáciou nedoplatku podľa vopred odsúhlasenej ceny.

REGISTRÁCIA
Registrácia na podnikateľskú misiu bude otvorená do stredy 20. júla 2022 do 12:00.


 
Organizátori si vzhľadom na obmedzené kapacity vyhradzujú právo výberu účastníkov misie s prihliadnutím na sektorové zameranie a profil účastníka, jeho doterajšie pôsobenie a potenciál v teritóriu.