×
25.06.2023 - 28.06.2023

Podnikateľská misia do Uzbekistanu

Podnikateľská misia do Uzbekistanu
Miesto
Taškent, Samarkand, Uzbecká republika
Organizátor
SARIO, MH SR, Veľvyslanectvo SR v Taškente

Na základe súčasnej vnútropolitickej situácie a z toho vyplývajúcich zmien, bolo na MH SR prijaté rozhodnutie o presunutí termínu, pričom nový termín bude stanovený až po nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Všetky zaregistrované spoločnosti budeme o novom termíne informovať.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a Veľvyslanectvom SR v Taškente pozýva slovenské podnikateľské subjekty na podnikateľskú misiu do Taškentu a Samarkandu v Uzbekistane. Misia sa uskutoční v dňoch 25.—28. júna 2023 v rámci 1. zasadnutia Medzirezortnej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom zahraničných hospodárskych vzťahov, investícií a obchodu Uzbeckej republiky.

Predsedom slovenskej časti komisie a zároveň aj hlavou slovenskej delegácie bude minister hospodárstva SR Peter Dovhun.

Cieľ podnikateľskej misie:   
Predstavenie slovenských podnikateľov v teritóriu, prezentácia príležitostí pre vzájomný obchod a investície do konkrétnych projektov, nadviazanie spolupráce a sprostredkovanie možnosti viesť priame rokovania s potenciálnymi partnermi v Uzbekistane.

Preferované sektorové zameranie:

  • energetika

  • ťažobný priemysel

  • farmaceutický priemysel a zdravotníctvo

  • výroba stavebných materiálov

  • chemický priemysel

  • IKT

  • poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel

  • automobilový priemysel/výroba komponentov

Okrem odporúčaných odvetví a sektorov je vítaná aj účasť podnikateľských subjektov s iným zameraním predmetu svojej činnosti s cieľom rozvíjať svoje aktivity v Uzbekistane.

Program sa uskutoční v termíne 25.–28. júna 2023 a bude upresnený v najbližších dňoch. Predpokladá sa konanie podnikateľského fóra so zástupcami súkromného a štátneho sektora, zasadnutie Komisie či pracovných skupín pre jednotlivé oblasti, prípadne pracovné návštevy v priemyselných závodoch.

Víza, doprava a ubytovanie:
Ku vstupu slovenských občanov do Uzbekistanu je potrebný platný cestovný pas. V prípade vstupu a pobytu nepresahujúceho 30 dní nepotrebujú občania SR víza. Platnosť cestovného pasu musí byť ešte minimálne 6 mesiacov po vstupe do krajiny.

Predpokladá sa spoplatnená doprava podnikateľskej delegácie vládnym špeciálom (lietadlo leteckého útvaru MV SR). V doprave sú zahrnuté lety medzi Bratislavou, Taškentom a Samarkandom za poplatok vo výške 1590 eur.

Ubytovanie si účastníci misie hradia individuálne. Pre zjednodušenie skupinových presunov je výhodné ubytovanie v jednom hoteli na návrh organizátora/MH SR/ZÚ SR v Taškente. Konkrétne hotelové zariadenie bude oznámené dodatočne.

Organizátori si vzhľadom na obmedzené kapacity vyhradzujú právo výberu účastníkov misie s prihliadnutím na sektorové zameranie a profil účastníka, jeho doterajšie pôsobenie a potenciál v teritóriu  a tiež  právo na predčasné ukončenie registrácie v prípade naplnenia kapacity misie.

Rokovací jazyk:

  • anglický

  • ruský

Kontakt: 
Andrej Koleda, E: koleda@sario.sk, T: +421 910 828 342
Marek Pocklan, E: pocklan@sario.sk, T:+421 918 919 658