Podnikateľská misia na China International Import Expo

Dátum: 
03 - 11 november 2019
Miesto: 
Shanghai, Peking
Organizátor
SARIO, Úrad podpredsedu vlády pre informatizáciu a investície, Ministerstvo hospodárstva SR, ZÚ Peking, Kancelária Čínskeho medzinárodného importného veľtrhu, Národné výstavné a kongresové centrum v Šanghaji pod záštitou Ministerstva obchodu Čínskej ľudovej republiky a Lokálnej mestskej vlády mesta Šanghaj

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si Vám dovoľuje dať do pozornosti možnosť sprevádzať pána Richarda Rašiho, podpredsedu vlády pre informatizáciu a investície, počas jeho oficiálnej zahraničnej pracovnej cesty v Shanghai a Pekingu.

V novembri 2019 sa v Šanghaji uskutoční už druhý ročník Čínskeho medzinárodného importného veľtrhu, ktorý  bude otvorený pre všetky krajiny a regióny sveta so zámerom posilnenia vzájomnej obchodnej spolupráce a otvoreného globálneho hospodárstva. Čínska vláda, ktorá bude mať záštitu nad celým podujatím, preto privíta zástupcov zo všetkých odvetví verejného ako aj súkromného sektora s cieľom dať tomuto podujatiu globálny význam.

Čína ako druhá najväčšia ekonomika na svete je zároveň druhým najväčším dovozcom a spotrebiteľom na svete. Čína razantne otvára svoj trh pre dovozcov z iných krajín a v najbližších rokoch je možné predpokladať niekoľkonásobný rast dovozu tovarov a služieb do Číny, čo predstavuje obrovské príležitosti aj pre slovenské firmy. China International Import Expo predstavuje najväčšiu platformu pre zahraničné produkty na ich predstavenie čínskym spotrebiteľom a uvedenie na čínsky trh.
V roku 2019 sa bude konať už celkovo druhý ročník. V roku 2018 vystavovatelia predvádzali svoje produkty na celkovej ploche 270 000 m².  Podujatia sa zúčastnilo viac ako 400 000 domácich nákupcov a 6200 zahraničných. 3617 vystavovateľov prišlo z viac než 151 krajín sveta viac než 220 vystavovateľov boli firmy z rebríčka Fortune Global 500. Výstavu navštívilo 970 000 návštevníkov a počas výstavy boli podpísané kontrakty a MoU v celkovej hodnote 57,83 mld. USD.

Informácie o mieste konania
Národné výstavné a kongresové centrum v Šanghaji je najväčším celistvým centrom svojho druhu na svete. Celková plocha budovy pokrýva takmer 1,5 milióna m2. Interiérová výstavná plocha 400 tisíc m2  je doplnená ďalšími 100 tisíc m2 exteriérových výstavných plôch. Centrum je vzdialené len 1,5 km od Hongqiao Transportation Hub a je spojené s Hongqiao letiskom a železničnou stanicou. Taktiež je dostupné pomocou siete šanghajského metra. Vďaka vhodnému napojeniu na železničnú sieť, sú všetky dôležité mestá v regióne delty rieky Jang-Ce dostupné do dvoch hodín.
 
Priebežný program podnikateľskej misie
 
3.11. 2019                          Odlet z Bratislavy
4.11. 2019                          Prílet do Shanghaia
5.11. -  6.11. 2019               Program v Shanghai
7.11. 2019                           Odlet zo Shanghai do Pekingu
8.11 - 10.11. 2019               Program v Pekingu
11.11. 2019                           Odlet z Pekingu do Bratislavy

Program budeme priebežne dopĺňať.

Preprava
Vládny špeciál
 
Víza
Pre vstup do Cíny sú potrebné víza, ktoré si je možné zaobstarať na Veľvyslanectve Číny na Slovensku. Agentúra SARIO poskytne pomoc pri vybavovaní víz.

Účastnícky poplatok
Poplatok za účasť na misii je 280 eur, zahŕňa náklady spojené s prepravou v teritóriu, organizáciou podujatí, asistencie v teritóriu.

SARIO ako agentúra podriadená Ministerstvo hospodárstva SR je len výkonným subjektom pri nábore podnikateľov, konečný výber je v plnej kompetencií MH SR a Úrad podpredsedu vlády pre informatizácie a investíciu. Agentúra SARIO si vyhradzuje právo na predčasné ukončenie registrácie v prípade naplnenia kapacity misie.

REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasti prosím  o vyplnenie registračného formulára v prílohe. Registračný formulár je potrebné vyplniť so všetkými požadovanými údajmi, v prípade neúplného formulára nebude táto spoločnosť zaradená do zoznamu výberu do misie. Vyplnené registračné formuláre prosím odoslať najneskôr do 30. septembra 2019.

Účasť na podnikateľskej misii je otvorená pre inovatívne spoločnosti.Kontakt:
Chongjie Xia, M: +421 910 828 321, E: chongjie.xia@sario.sk
Michaela Slimaková, M: +421 910 828 278, E: michaela.slimakova@sario.sk