×
12.11.2023 - 18.11.2023

Podnikateľská misia na Dubai Airshow 2023 Spojené arabské emiráty

Podnikateľská misia na Dubai Airshow 2023 Spojené arabské emiráty
Miesto
Dubaj, Spojené arabské emiráty
Organizátor
SARIO Národný projekt

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje podnikateľskú misiu na Dubai Airshow 2023 do Spojených arabských emirátov, ktorá sa uskutoční v termínovom rámci 12.— 18. november 2023.

Dubai Airshow je jedným z najvýznamnejších podujatí leteckého priemyslu v celosvetovom meradle. Tohtoročné edícia prinesie viac než 160 najpokrokovejších komerčných, súkromných a vojenských lietadiel, bezmála 100 vysokopostavených armádnych a civilných delegácií a viac než 20 národných stánkov, v rámci ktorých bude prezentovaná najinovatívnejšia produkcia a technológie.

Podrobná informácia o Dubai Airshow 2023 je dostupná na webovej stránke podujatia.

CIEĽOVÁ SKUPINA

 • Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja

SEKTOROVÉ ZAMERANIE PODNIKATEĽSKEJ MISIE:

 • Letecký priemysel 
 • Zbrojársky priemysel
 • Vesmírny priemysel

V roku 2021 podujatie prilákalo vyše 1200 vystavovateľov z 95 krajín a bezmála 105000 návštevníkov zo 145 krajín. Okrem výstavnej časti zahŕňa podujatie taktiež bohatý 5-dňový konferenčný program, v rámci ktorého vystúpi vyše 300 regionálnych a globálnych odborníkov formujúcich budúcnosť leteckého priemyslu.

Program konferencií je rozdelený na 3 tematické okruhy:

 • Aviation Mobility: pokročilá letecká mobilita; riadenie letovej prevádzky; drony a bezpilotné lietadlá.
 • Aerospace 2050: udržateľná letecká prevádzka; výskum vesmíru; budúcnosť pracovnej sily v predmetnom sektore.
 • Tech Xplore: nadchádzajúce technológie; s potenciálom transformácie metód cestovania; kybernetická bezpečnosť a umelá inteligencia.

 

V rámci programu podnikateľskej misie budú pre účastníkov zo strany SARIO zabezpečené:

 • Vstupenky na Dubai Airshow a pridružené podujatia 
 • Plocha pre B2B a B2G rokovania v rámci podujatia Dubai Airshow 
 • Identifikácia potenciálnych obchodných partnerov pre vašu spoločnosť
 • Večerná networkingová recepcia v teritóriu 
 • Preprava v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie 
 • Ubytovanie v teritóriu v termínoch realizácie podnikateľskej misie 

Všetky vyššie uvedené služby sú hradené pre jedného účastníka každej registrovanej spoločnosti.

 

REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť na podnikateľskej misii, prosím vyplňte registračný formulár do 22. septembra 2023.

KONTAKT
Samuel Čellár
E: cellar@sario.sk, T: +421 908 616 193

Počet účastníkov podnikateľskej misie:
7 MSP (výber MSP) na predmetné podujatie bude podliehať pravidlám národného projektu SARIO 'Podpora internacionalizácie MSP'.