Podnikateľská misia - Omán, Srí Lanka

Dátum: 
24 - 29 marec 2018
Miesto: 
Muscat (Omán), Colombo (Srí Lanka)
Organizátor: 
SARIO, Úrad vlády SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvo financií SR, Veľvyslanectvo SR v Káhire, Veľvyslanectvo SR v Indii
Agentúra SARIO pozýva podnikateľov na misiu do Ománu a Srí Lanky, ktorá sa uskutoční pri príležitosti návštevy ministra financií Petera Kažimíra. 

Cieľ:
Nadviazanie na otvorené projekty, podpora prebiehajúcich rokovaní a predstavenie slovenských podnikateľov

Sektorové zameranie:
 • strojársky a zbrojársky sektor
 • IKT
 • meteorológia
 • zdravotníctvo a farmaceutika
 • energetika  
 • vodné hospodárstvo
 • ťažobný priemysel
   
Predbežný program misie:
 • 24.3.2018 - odlet z Bratislavy BTS o 9:00
 • 24.3.2018 - prílet do Muscatu, ubytovanie
 • 25.3.2018 - podnikateľské fórum v Ománe
 • 26.3.2018 - individuálne B2B rokovania, networking
 • 27.3.2018 - odlet do Colomba
 • 28.3.2018 - podnikateľské fórum, individuálne B2B rokovania, networking
 • 29.3.2018 - odlet na Slovensko
 • 29.3.2018 - prílet do Bratislavy BTS o 17:30
   
Rokovací jazyk: anglický

Víza, doprava a ubytovanie:
K účasti na misii sú potrebné víza a cestovný pas s platnosťou min. 6 mesiacov od vstupu do krajiny. Agentúra SARIO poskytne súčinnosť pri vybavovaní víz.
Predpokladá sa doprava celej delegácie vládnym špeciálom. Odlet je plánovaný na 24.3.2018 z Bratislavy v ranných hodinách. K misii sa môžu pripojiť podnikatelia, ktorí nebudú cestovať vládnym špeciálom.
Ubytovanie si účastníci misie hradia individuálne. Agentúra SARIO na požiadanie prihlásených účastníkov misie zarezervuje ubytovanie, pre zjednodušenie skupinových presunov je výhodné ubytovanie v jednom hoteli. Konkrétne hotelové zariadenie bude oznámené dodatočne.

Poplatok za účasť na misii:
Za účasť na misii bude účastníkom účtovaný poplatok  100 € na pokrytie nákladov na presuny v teritóriu, na organizáciu jednotlivých fór a ďalšie prípadné náklady spojené s organizáciou misie.

Spoluorganizátori:
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, Úrad vlády SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvo financií SR, Veľvyslanectvo SR v Káhire, Veľvyslanectvo SR v Indii.
Spoluorganizátori si vzhľadom na obmedzené kapacity vyhradzujú právo výberu účastníkov misie s prihliadnutím na sektorové zameranie a profil účastníka, jeho doterajšie pôsobenie a potenciál v teritóriu.

Kontaktné osoby SARIO:
Michal Polgár; michal.polgar@sario.sk, tel.: +421 910 828 300
Adam Kalina; adam.kalina@sario.sk, tel.: +421 908 616 853

Registrácia: 
Registrácia bola otvorená do 23. februára 2018 do 16:00.

Záujemca vyplnením registrácie potvrdzuje, že súhlasí so spracovaním a zverejnením uvedených údajov v agentúre SARIO, ktorá nakladá so zverenými informáciami v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; súhlasí s vytváraním a spracovaním zvukových, vizuálnych, audiovizuálnych záznamov z tohto podujatia; súhlasí so zaradením svojich údajov do elektronickej databázy agentúry SARIO, ako i s poskytnutím týchto údajov tretím osobám, ktoré prejavia záujem o obchodnú spoluprácu.