Podnikateľské projekty v rozvojových krajinách — SARIO Business Breakfast

Dátum: 
streda, 30. marec 2016
Miesto: 
SARIO, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Cena: 
Bezplatne
Organizátor: 
SARIO
Kontakt: 

Jana Jarošová, T: 02 58 260 430, E: jarosova@sario.sk

Agentúra SARIO pripravila pre Vás dňa 30. marca 2016 SARIO biznis raňajky  s témou  Finančná podpora a možnosti podnikateľských zámerov  MSP  v rozvojových krajinách.
 
Počas interaktívneho seminára Vám prednášajúci stručne priblížia činnosť  a programy Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu , zamerajú sa na spoločné prieniky  slovenskej rozvojovej pomoci a podnikateľských zámerov slovenských podnikateľov  a samozrejme dôležité otázky financií  a financovania projektov.
 
V rámci posledných rokov boli podporené projekty v programových a projektových krajinách Keňa, Moldavsko, Afganistan, Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Kosovo a Ukrajina.
Medzi základné sektorové priority patrí energetika, infraštruktúra, životné prostredie, voda a sanitácia, pôdohospodárstvo a budovanie sociálnej infraštruktúry, základnou podmienkou je , aby išlo o oblasť, o ktorú prejavuje záujem krajina prijímajúca pomoc a zároveň v nej má slovenská podnikateľská komunita komparatívne výhody a evidentné kvalitné výsledky.
 
Kto sa môže zapojiť ? Ako fungujú platby  a ako dlho trvajú projekty ?
Na tieto otázky máte počas dňa možnosť využiť individuálne konzultácie s prednášajúcimi, vrátane konkrétnych krokov  pri písaní žiadostí a projektov a oboznámiť  sa s úspešne realizovanými  projektami.

AKTUÁLNE 

GRANTOVÁ VÝZVA 2016/ PROGRAM PODNIKATEĽSKÝCH PARTNERSTIEV

Program a prednášajúci:

9,30 -10,30
Dr. Ing. Zuzana Letková, riaditeľka agentúry Slovak AID
Téma: Možnosti zapojenia sa do projektov rozvojovej pomoci pre MSP
  • Stručné predstavenie slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) a činnosti Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS)
  • Synergia cieľov slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci a podnikateľských zámerov slovenských MSP v rozvojových krajinách
  • Program podnikateľských partnerstiev
  • Prehľad doterajších aktivít podnikateľskej sféry v projektoch SAMRS
  • Aktuálne výzvy, do ktorých sa podnikatelia môžu reálne zapojiť
  • Konkrétne informácie týkajúce sa výzvy, termín zverejnenia, kto sa môže zapojiť, ako fungujú platby, ako dlho trvajú takéto projekty + príklady projektových aktivít
 
10,30 -10,45
Šimon Púchy, Trade finance officer,  Československá obchodná banka, a. s.
Téma: Možnosti strednodobého  a dlhodobého financovania projektov v rozvojových krajinách.
10,45-11,00
Ing. Silvia Gavorníková, riaditeľka medzinárodných vzťahov, EXIMBANKA SR
Téma: Schéma pre zvýhodnené vývozné úvery SR
11,00 coffe & cake , individuálne konzultácie , networking