Rozpodnikajme región Hornej Nitry

Dátum: 
štvrtok, 04. apríl 2019
Miesto: 
Regionálne kultúrne centrum Prievidza, Záhradnícka 19
Organizátor: 
ZMO HN a Priatelia Zeme CEPA

Zástupcovia agentúry SARIO budú prezentovať možnosti investičnej pomoci v rámci podnikania v regióne Hornej Nitry a budú poskytovať konzultácie počas informačného seminára, ktorý organizujú ZMO HN a Priatelia Zeme — CEPA dňa 4. apríla 2019 v Regionálnom kultúrnom centre Prievidza, Záhradnícka 19. Seminára sa ako prednášajúci ďalej zúčastnia zástupcovia  MH SR, SBA, SIEA, IPC TSK.

PROGRAM

10.00 — 10.15

  • Úvod

10.15 — 10.45

  • Grantová podpora prostredníctvom OP VaI

10.45 — 11.00

  • Národný projekt NPC v regiónoch

11.00 — 11.15

  • Národný projekt Podpora internacionalizácie MSP

11.15 — 12.00

  • Diskusia a prestávka

12.00 — 12.15

  • Národný projekt Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu 

12.15 — 12.30

  • Finančné nástroje OP VaI

12.30 — 12.45

  • Investičná pomoc MH SR

12.45 — 13.00

  • IPC – Trenčiansky samosprávny kraj

13.00 — 14.00

  • Diskusia a individuálne konzultácie

 
Prosíme o potvrdenie účasti na ilcikova@priateliazeme.sk do 30. marca 2019.