Semináre - Regionálna investičná pomoc

Dátum: 
13 - 15 november 2018
Miesto: 
Slovensko
Cena: 
Bezplatne
Organizátor: 
MH SR, SARIO
Kontakt: 

Peter Mikula, T: +421 910 828 309, E: peter.mikula@sario.sk

Vážení podnikatelia,

pozývame vás do 5 slovenských miest na semináre organizované Ministerstvom hospodárstva SR (MH SR) a Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), na ktorých budú predstavené podmienky regionálnej investičnej pomoci a možnosti uchádzať sa o túto formu podpory.

Jedným z primárnych cieľov investičnej pomoci je vyrovnávanie regionálnych rozdielov a je určená podnikateľským subjektom na podporu investície (novej aj expanzie) a tvorbu pracovných miest v oblasti priemyselnej výroby, technologických centier a centier strategických služieb. 

Počas seminárov sa dozviete viac o schéme regionálnej investičnej pomoci, napríklad že o spolufinancovanie projektov z tejto schémy sa môžu uchádzať aj malé a stredné podniky a aké sú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc

Taktiež získate zaujímavé a relevantné informácie o službách agentúry SARIO pre podnikateľov - napríklad akú asistenciu poskytujeme podnikateľom v oblasti investičnej pomoci, aké sú formy podpory exportných aktivít, čo je asistencia pri získavaní kontraktov pre malé a stredné podniky a ako funguje úspešné prepájanie inovatívnych slovenských spoločností s nadnárodnými firmami.

TÉMY PREZENTÁCIÍ
  • Predstavenie schémy regionálnej investičnej pomoci                             Boris Škoda, riaditeľ, Odbor investícií, Ministerstvo hospodárstva SR
  • Služby agentúry SARIO pre podnikateľov                                                  Dominik Susa, riaditeľ, Odbor investičných projektov, SARIO
K jednotlivým témam budete môcť po prezentáciách diskutovať a získať priamu odpoveď.  

PROGRAM ROADSHOW
  • Lučenec, 13.11.2018, 9:00 - 11:00                                                            Radnica, Doktora Herza 240/1
  • Rožňava, 13.11.2018, 14:00 - 16:00                                                          Mestský úrad, Veľká zasadačka Šafárikova 29
  • Vranov nad Topľou, 14.11.2018, 9:00 - 11:00                                         Mestský úrad, Veľká zasadačka Dr. C. Daxnera 87
  • Snina, 14.11.2018, 14:00 - 16:00                                                               Mestský úrad, Veľká zasadačka, 1. poschodie, Strojárska 2060/95
  • Levoča, 15.11.2018, 9:00 - 11:00                                                               Mestský úrad, 2. poschodie (č. d. 8), Námestie Majstra Pavla 4

V prípade záujmu o účasť vyplňte online formulár najneskôr do 14.11.2018.
Účasť je bezplatná. Kapacita miestnosti je obmedzená. Agentúra SARIO si vyhradzuje právo výberu spoločností v prípade prihlásenia vyššieho počtu spoločností.