×
27.10.2022

Slovensko-islandské biznis fórum

Miesto
Kongresová sála, MZVaEZ SR, Hlboká cesta 2, Bratislava
Organizátor
Kancelária prezidenta SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
V spolupráci s Kanceláriou prezidenta SR, MZVaEZ SR pripravuje Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Slovensko-islandské biznis fórum, ktoré sa bude konať pri príležitosti oficiálnej návštevy prezidenta Islandu Guðni Th. Jóhannessona na Slovensku.

Fórum vytvorí priestor pre nadviazanie kontaktov s islandskými spoločnosťami pôsobiacimi v sektore energetiky s dôrazom na geotermálnu energiu a využitie obnoviteľných zdrojov.

Island dlhodobo využíva pre získavanie energie svoje prírodne bohatstvo najmä z vodných a geotermálnych zdrojov. Vďaka tomu je dnes v celosvetovom meradle krajinou s najväčším podielom obnoviteľných zdrojov v národnom energetickom mixe.
 
Sektorové zameranie biznis fóra reflektuje potenciál Islandu pre zdieľanie poznatkov či skúseností a potrebu diverzifikácie zdrojov získavania energie na Slovensku s rastúcim významom dosiaľ málo využívaného potenciálu zdrojov geotermálnej energie.
 
Sektory:
 • Udržateľná energetika so zameraním na geotermálnu energiu
 • Obnoviteľné zdroje energie a čisté technológie na vykurovanie a chladenie
 • Informačno-komunikačné technológie a digitalizácia
 
Program:
Podujatie otvorí spoločne prezidentka SR Zuzana Čaputová a islandský prezident Guðni Th. Jóhannesson. Po úvodnej časti sa uskutoční aj formát B2B stretnutí s islandskými partnermi. Program bude priebežne aktualizovaný.
 
 • 13.30  Registrácia
 • 14.00 – 14.15 Otvorenie H.E. Zuzana Čaputová a H.E. Guðni Thorlacius Jóhannesson
 • 14.15 – 14.25 Príhovor ministra hospodárstva SR Karola Hirmana a ministra pre životné prostredie, energetiku a inovácie Islandu Gudlaugura  Thóra  Thórdarssona
 • 14.25 – 14.35 Podnikateľské prostredie, hospodárske a investičné príležitosti na Slovensku SARIO
 • 14.35 – 14.45 Predstavenie potenciálu geotermálnej energie na Slovensku – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
 • 14.45 – 15.00 Úspešný príklad geotermálnej energie v mestách a úloha samosprávy pri jej rozvoji  (TBC - Kežmarok, Veľký Meder, Galanta); Projekty súkromného sektora na SR PW Energy
 • 15.00 – 15.15 Prestávka a občerstvenie
 • 15.15 – 16.55 B2B stretnutia medzi islandskými a slovenskými partnermi
 • 17.00 Ukončenie business fóra


Business fórum bude prebiehať od 14:00 do 17:00.
 
Rokovací jazyk:    
anglický

REGISTRÁCIA
Registrácia bola uzatvorená. Ďakujeme za prejavený záujem.Kontakt:
​Adam Csuka, E: adam.csuka@sario.sk T: +421 910 828 327
Daniel Ondruš, E: daniel.ondrus@sario.sk, T:+421 910 828 227
 
Organizátori si vzhľadom na obmedzené kapacity vyhradzujú právo výberu účastníkov misie s prihliadnutím na sektorové zameranie a profil účastníka, jeho doterajšie pôsobenie a potenciál v teritóriu.