×
07.11.2022

Slovensko-ukrajinské obchodné fórum 2022

Miesto
Užhorod, Zakarpatská oblasť, Ukrajina
Cena
bezplatne
Organizátor
SARIO, MH SR, Obchodná a priemyselná komora Ukrajiny
Kontakt

Marek Pocklan, E: marek.pocklan@sario.sk, T: +421 918 919 658

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Obchodnou a priemyselnou komorou Ukrajiny pozýva slovenskú podnikateľskú verejnosť na biznis fórum s názvom Slovensko-ukrajinské obchodné fórum 2022, ktoré sa uskutoční dňa 7. novembra 2022 (pondelok) v Užhorode, Zakarpatská oblasť, Ukrajina.

Uvedené biznis fórum, ktoré sa uskutoční prezenčnou formou, sa realizuje pri príležitosti 5. zasadnutia Medzivládnej komisie pre hospodársku, priemyselnú a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou.

Cieľom podujatia je prepojiť slovenských a ukrajinských podnikateľov a vytvoriť spoločný priestor na vzájomnú výmenu obchodných kontaktov, príp. nadviazať na už existujúcu spoluprácu či identifikovať nové prieniky v rámci obchodných vzťahov. Významným prvkom pre slovenských podnikateľov bude aj možnosť priamych B2G rokovaní s predstaviteľmi ukrajinských štátnych orgánov, ktorí sa podieľajú na príprave tzv. Plánu obnovy Ukrajiny a ukrajinskej ekonomiky.

Sektorové zameranie podnikateľského fóra:
 • slovenské spoločnosti, ktoré sa chcú zapojiť do Plánu obnovy Ukrajiny a chcú participovať na nových projektoch (B2G rokovania),
 • spoločnosti zo sektorov energetiky, infraštruktúry, logistiky a transportu, priemyselnej výroby (okrem obranného priemyslu), vedecko-technické a inovatívne spoločnosti, spoločnosti zameriavajúce sa na aproximáciu EÚ práva, humanitárna pomoc, medicínska pomoc,
 • sekundárne akademický, príp. mimovládny sektor, ktorý ponúka riešenia pre obnovu zničeného hospodárstva;
   
Predbežný program:
 • 7.11.2022
07.00 SEČ – spoločné stretnutie pred hranicou vo Vyšnom Nemeckom, prechod cez hranicu spoločným autobusom, ktorý bude zabezpečený bezplatne pre členov podnikateľskej delegácie.

NEODPORÚČA SA prekračovať hraničný prechod medzi SR a Ukrajinou vlastným automobilom, “t.j. na vlastnú päsť” z dôvodu administratívnych zdržaní na hraniciach a v súvislosti s aktuálnou bezpečnostnou situáciou, v opačnom prípade neručíme za včasný príchod na obchodné fórum

10.00 MČ - otvorenie biznis fóra ministrom hospodárstva SR pánom Karelom Hirmanom a jeho náprotivkom z ukrajinskej strany,

10.10 MČ - prezentácia zo strany Obchodnej a priemyselnej komory Ukrajiny a zo strany SARIO,

10.40 MČ - prezentácia o tzv. Pláne obnovy Ukrajiny zo strany ukrajinských štátnych orgánov, schéma rozvoja vojnou zničených miest, rekonštrukcia krajiny, možnosť zapojenia súkromného sektora do obnovy,

11.00 MČ – prezentácia o slovensko-ukrajinskej hospodárskej spolupráci,

11.20 MČ – coffee break,

11.30 MČ – B2B a B2G rokovania,

14.00 MČ – návšteva závodov v parku Solomonovo (tbc),

18.00 MČ – prechod cez hranicu Užhorod – Vyšné Nemecké, odchod z hraničného bodu individuálne;

Čo zabezpečíme bezplatne:
 • Transfér z Vyšného Nemeckého do Užhorodu a späť, transfér v rámci Zakarpatskej Ukrajiny,
 • Občerstvenie,
 • Plynulý prechod cez hraničný kontrolný bod,

Čo nezabezpečujeme:
 • Nadštandardné podmienky,
 • Služby pri individuálnom prechode cez hraničný prechod.
Oficiálnym jazykom podujatia je slovenský a ukrajinský jazyk. Jazyk B2B a B2G rokovaní môže byť iný ako oficiálne jazyky, ak sa na tom zhodnú obidve strany.

Pre vstup na Ukrajinu je nevyhnutné mať platný cestovný pas. Na podujatie sa nevzťahujú žiadne pandemické opatrenia. Zároveň odporúčame uzavrieť cestovné poistenie s COVID-19 pripoistením.

Ukrajina je vo vojnovom stave, a preto si vyhradzujeme právo na zmenu programu. V dôsledku nepredvídateľnej situácie môže nastať k zrušeniu účasti zástupcov zo strany ukrajinských štátnych orgánov, prípadne k zrušeniu celej akcie. O priebehu budeme informovať zaregistrovaných účastníkov.

Počas celého programu dôrazne odporúčame plniť pokyny koordinátorov, nakoľko je v krajine vojnový stav. Registráciou na podujatie účastník potvrdzuje, že do krajiny vstupujem na vlastné riziko.
Z dôsledku kapacitných obmedzení (miesta v autobuse) si vyhradzujeme právo uprednostniť skôr registrovaných účastníkov.

REGISTRÁCIA
Ďakujeme za prejavený záujem. Registrácia bola ukončená z dôvodu naplnenia kapacít.