Super odpočet nákladov na výskum a vývoj ako nástroj na zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov na zahraničnom trhu

Dátum: 
utorok, 6. november 2018
Miesto: 
SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava, 8. poschodie
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Jana Jarošová, T: +421 910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Cieľová skupina: 
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

Super odpočet nákladov na výskum a vývoj je nová efektívna podpora výskumu a vývoja pre slovenské podniky zo všetkých odvetví a regiónov Slovenska. Podniky majú vďaka nej možnosť odpočítať si 100 % nákladov na výskum a vývoj ešte raz zo základu dane a stať sa tak viac konkurencieschopnými na zahraničnom trhu. Na seminári sa dozviete, či má Váš podnik nárok na daňový super odpočet nákladov na výskum a vývoj a čo pre to treba urobiť. Seminár bude vedený interaktívne, tzn. dôraz bude kladený na individuálne potreby a otázky účastníkov. Lektorom bude Ing. Martin Gondár, CEO spoločnosti SmarTech Solutions SK, s.r.o., ktorý má  praktické skúsenosti  nielen zo Slovenska, ale aj z ČR, kde už prebehli desiatky daňových kontrol v súvislosti so super odpočtom.

Cieľom seminára je informovať malé a stredné podniky o možnosti využiť super odpočet a podeliť sa s nimi so skúsenosťami pri jeho uplatňovaní v praxi. Seminár je určený najmä pre inovatívne podniky realizujúce vlastný výskum, vývoj a inovácie na území SR.

Program seminára
 
09:45 – 10:00 Registrácia účastníkov
10:00 – 12:00 Prvá časť
  • Ako funguje daňový odpočet na výskum a vývoj (VaV)?
  • Koľko je možné získať z daňovej podpory na výskum a vývoj v roku 2018?
  • Ktoré výdavky sú do odpočtu spôsobilé?
12:00 – 12:15 Prestávka
12:15 – 14:00 Druhá časť
  • Projekty VaV na účely daňového odpočtu
  • Vymedzenie VaV na účely odpočtu
  • Daňová podpora na Slovensku v roku 2017
14:15 – 15:00 Diskusia a individuálne konzultácie

REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť prosím vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 29.10.2018.