×
07.06.2023

Zapojte sa do rozvojovej spolupráce

Cena
bezplatne
Organizátor
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Kontakt

Miriam Sabadošová, T: +421 910 828 301, E: miriam.sabadosova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pozýva slovenských podnikateľov na podujatie Zapojte sa do rozvojovej spolupráce. 

Možnosti zapojenia sa podnikateľov do projektov rozvojovej spolupráce za Rozvojový program OSN (UNDP) priblíži Michal Holík a za Slovenskú agentúru pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) Jakub Šimek a Maroš Kramár.


V programe bude vyčlenený priestor na zodpovedanie otázok, ktoré je možné zadávať už v registračnom formulári. 
Vo formulári je taktiež možné vybrať si formu účasti online / v agentúre SARIO. 
 
Program:
10.50 – 11.00   
 • pripojenie na webinár
11.00 – 11.15
 • predstavenie UNDP, jej činnosti vo svete a na Slovensku
 • predstavenie platformy UN Global Marketplace
 • predstavenie platformy UN We Buy plus
 • Tender Alert Service – Systém automatických upozornení na nove obstarávanie
11.15 – 11.30
 • predstavenie SAMRS a jej činnosti
 • predstavenie Programu podnikateľských partnerstiev (PPP)
 • predstavenie sektorových priorít a cieľových skupín rozvojovej spolupráce SR
 • podmienky pre potenciálnych žiadateľov o zapojenie sa do výzvy PPP
 • príklady úspešných projektov z minulosti zapojenia podnikateľov do rozvojovej spolupráce
11.30 – 12.30
 • diskusia a otázky účastníkov
 
Registrácia:
Ďakujeme za prejavený záujem. Registrácia bola ukončená.Odkaz na webinár (cez aplikáciu Zoom) bude zaslaný zaregistrovaným účastníkom deň pred jeho konaním.