Inovačné služby SARIO prinášali úspechy i v roku 2020

štvrtok, 17. december 2020
INOVAČNÉ SLUŽBY SARIO PRINÁŠALI ÚSPECHY AJ V ROKU POZNAČENOM PANDÉMIOU

Už štvrtý rok poskytuje Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci systematickej podpory etablovaných investorov s dôrazom na technologické inovácie v priemysle (Industry 4.0) i službách svoju matchmakingovú platformu pod názvom inovačné služby SARIO.
Cieľom týchto služieb je na jednej strane zapojiť slovenské technologické spoločnosti do produktových a priemyselných inovačných projektov veľkých firiem doma i v zahraničí. Na strane druhej, tieto aktivity majú za cieľ podporiť zefektívňovanie činností a procesov etablovaných investorov na území Slovenska.

Inovačné služby SARIO sú obsahovo zamerané najmä na procesnú optimalizáciu v priemysle s dôrazom na témy automatizácie, robotizácie a digitalizácie výrobných či logistických procesov. Kontinuálne rastie záujem aj o inovácie v sektore služieb, kde sú najčastejšími témami Big Data a umelá inteligencia (AI), softvérová automatizácia, či kybernetická bezpečnosť.
V neposlednom rade vedia slovenské technologické spoločnosti ponúkať svoje riešenia i v oblastiach priemyselného dizajnu, nástrojárstva, testingu či inžinieringu.

Hlavným nástrojom prepájania dvoch vyššie spomenutých skupín aktérov sú na mieru šité inovačné (matchmakingové) podujatia a workshopy, ktorých agentúra, aj napriek pandémii, zorganizovala v roku 2020 celkovo päť. Zúčastnilo sa ich 28 slovenských tech firiem so zameraním na softvérové, ako aj hardvérové inovácie.

Od vzniku inovačných služieb SARIO v septembri 2017 sa podarilo zorganizovať celkovo 24 inovačných podujatí. Tieto vytvorili príležitosti pre prezentáciu až 79 rôznych slovenských firiem, ktoré odprezentovali svoje inovatívne produkty, služby a riešenia dovedna 156-krát (viaceré i opakovane). Za úspech možno určite považovať skutočnosť, že v priemere každá desiata prezentácia slovenskej firmy viedla k získaniu pilotného inovačného projektu (zákazky), ktorých doposiaľ evidujeme pätnásť.

Okrem fyzických podujatí sa inovačné služby SARIO úspešne presunuli aj do online priestoru a zorganizovali sme 5 webinárov s viac ako 30 vystupujúcimi a takmer 400 registrovanými účastníkmi. Dva webináre boli určené slovenskému publiku počas prvej vlny pandémie nového korona vírusu, ďalší sa zaoberal témou e-mobility v postpandemickom období a posledné dva sme spoluorganizovali so zahraničnými partnermi z Fínska a španielskeho regiónu Baskicko, čím sme potvrdili ambíciu prezentovať slovenské firmy aj pred zahraničnými entitami.

Koncoročné obdobie sme už tradične využili aj na aktivity smerujúce k príprave ďalších webinárov a podujatí v novom roku. Začiatok roka 2021 sa bude v rámci inovačnej agendy SARIO niesť v znamení technologických inovácií v sektore e-commerce, pričom na túto tému je prvý webinár naplánovaný už na 27. január 2021.

 

Inovačné služby SARIO – prepájajú potreby najväčších klientov agentúry SARIO s kapacitami a kompetenciami najinovatívnejších slovenských technologických spoločností doma aj v zahraničí.
Inovačné služby SARIO sú zamerané najmä na:
• Priemysel: automatizáciu, prediktívnu údržbu, kontrolu kvality, digitálnu továreň, atď.
• Vývoj produktov: dizajn, prototypovanie, testovanie, nástrojárstvo, atď.
• Sektor služieb: automatizáciu, outsourcing, kybernetickú bezpečnosť, veľké dáta a umelú inteligenciu
 
Kontakt:  Marek Kopanický, Tímlíder pre inovácie a konzultant Odboru investičných projektov
Email:
innovate@sario.sk
 
Inovujte svoje podnikanie vďaka riešeniam zo Slovenska!