×

Veľtrhy a výstavy

Agentúra SARIO Vám ponúka možnosť zúčastniť sa prestížnych slovenských ako aj zahraničných veľtrhov a výstav v rámci jednotnej slovenskej expozície pod značkou Good Idea Slovakia s podporou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Veľtrhy a výstavy sú dôležitým nástrojom obchodnej a marketingovej stratégie, ktoré umožňujú prezentáciu spoločností efektívne s priamym kontaktom na obchodných partnerov. Výstavy sú relevantnou biznis platformou, kde máte možnosť predstaviť portfólio produktov, realizovať projekty a aktivity na jednom mieste.

Odbor zahraničného obchodu agentúry SARIO zabezpečuje služby spojené s technicko-organizačným zabezpečením spoločných expozícií, národných stánkov na medzinárodných veľtrhoch a výstavách doma i v zahraničí.

[[{"fid":"19946","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""}},"attributes":{"height":40,"width":460,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]
Agentúra SARIO, priebežne publikuje informácie o konaní veľtrhov na svojej web stránke. Registrácia prebieha online a po jej ukončení, Vám bude zaslaný email o účasti alebo neúčasti.
V rámci podpory účasti na výstavách a veľtrhoch agentúra SARIO hradí a zabezpečuje nasledovné:
  • vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia),
  • povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa,
  • základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva organizátor,
  • výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností
  • asistenciu počas trvania veľtrhu
[[{"fid":"19947","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""}},"attributes":{"height":40,"width":460,"class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]]
Názov výstavy/podujatiaDátum konaniaMiesto
konania
Sektorové
zameranie
Kontaktná osoba SARIO
Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra 25.-28.05. 2021Nitra, AgrokomplexStrojársky priemysel  
Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 13.–17. 9. 2021Brno, Medzinárodné výstavisko BrnoStrojársky priemysel  

Odbor zahraničného obchodu každoročne organizuje veľtrhy zamerané na strojárstvo doma i v zahraničí a mnohé ďalšie.

25.-28.05. 2021- MSV NITRA – Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre
13.–17. 9. 2021 - MSV BRNO – Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne

[[{"fid":"19948","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""}},"attributes":{"height":40,"width":460,"class":"media-element file-default","data-delta":"3"}}]]
MSV NITRA, Medzinárodný strojársky veľtrh  Nitra,   2018,2019
21-24.05.2019 MSV Nitra 2019, MSV NITRA/ELOSYS 2019
22-25.5.  2018 –MSV Nitra 2018  MSV NITRA/ELOSYS 2018 

MSV BRNO, Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne, 2018,2019
7-11. 10.2019 – MSV Brno MSV BRNO 2019 
1-5.10.2018 – MSV Brno MSV BRNO 2018

ELOSYS, Medzinárodný veľtrh elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií 2018,2019
21-24.05.2019 ELOSYS Nitra, 2019, MSV NITRA/ELOSYS 2019
22-25.5.  2018 –ELOSYS Nitra, 2018  MSV NITRA/ELOSYS 2018

AUTOSALÓN – AUTOSHOW NITRA 2019
3.-6. 10 2019 – AUTOSALÓN – AUTOSHOW NITRA  AUTOSALON 2019

CONECO,  Racionergia a Voda 2018
11-14. apríla 2018 – CONECO Racionergia a Voda 2018  CONECO 2018 

FIHAV – FERIA INTERNACIONAL DE HAVANA, KUBA  2017,2018
29.10. - 2.11.2018 -  FIHAV, Feria Internacional  de Havana , Kuba FIHAV 2018
30.10.2017 - 03.11.2017 – FIHAV, Feria Internacional  de Havana, Kuba FIHAV 2017

Ningbo Expo 2019 – The 5th China CEEC Expo 2019
8. - 12. 6.2019 - Ningbo Expo 2019 – The 5th China CEEC Expo- NINGBO 2019
8. - 12. 6.2018  - Ningbo Expo 2019 – The 4th China CEEC Expo NINGBO 2018
8. - 12. 6.2017  - Ningbo Expo 2019 – The 3th China CEEC Expo – NINGBO 2017

[[{"fid":"19950","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"4":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""}},"attributes":{"height":40,"width":460,"class":"media-element file-default","data-delta":"4"}}]]
Agentúra SARIO, odbor Národný projekt, taktiež realizuje účasť na výstavách a však je potrebné splniť stanovené podmienky MSP. Národný projekt Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ. Viac informácií nájdete na https://www.sario.sk/sk/podpora-msp/veltrhy-vystavy-v-zahranici/harmonogram-veltrhov-vystav-pre-rok-2022.