Kalendár podujatí 2021

14 dec 2020 - 31 december 2021
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) už pripravuje pre slovenské spoločnosti nové témy webinárov /seminárov na rok 2021.

Stále akceptujeme trvanie mimoriadnych opatrení kôli pandémii spôsobenej COVID-19, preto pripravujeme webináre a semináre na aktuálne témy, ktoré súvisia aj s krízovými situáciami aj s možnosťami využitia technologického, podnikateľského a inovatívneho potenciálu slovenských aj zahraničných spoločností na reštart a podporu podnikania na Slovensku. 

Nemenej dôležitá je podpora exportu slovenských firiem v čase krízy,  komunikácia, praktiky zahraničného obchodu, možnosti podnikania na území vybraných krajín aj s ohľadom na COVID -19 opatrenia a potreby trhov, či daňové a finančné poradenstvo, ktoré sprostredkujú experti s bohatými skúsenosťami v daných témach.  

Podujatia sú bezplatné. 

 
PODUJATIA   JANUÁR  
DátumČasTémaJazyk 
14.1.9:00Obchodné príležitosti a podnikanie v Bulharsku slovenský/anglický 
26.1. Vzdelávací workshop s Izraelom pre slovenské start-upyanglický 
26.1.10:00Právne a daňové otázky podnikania v Rakúsku - I.časť *slovenský
27.1.10:00Technologické inovácie nielen pre e-commerce slovenský 
28.1. 10:00Právne a daňové otázky podnikania v Rakúsku - II.časť *slovenský 
28.1. 10:00Aktuálne zmeny v regionálnej investičnej pomoci slovenský 
    
PODUJATIA FEBRUÁR 
3.2.14:00Možnosti obchodnej spolupráce s Brazíliou, odporúčania,
skúsenosti
slovenský/anglický 
3.2.10:00SEO pre pokročilých I.časť  * 
4.2. 10:00SEO pre pokročilých II.časť  *slovenský
16.2.10:00Novela zákona o DPH od 1.1.2021 –
oprava základu dane pri neuhradení pohľadávky - v príprave *
slovenský
    
PODUJATIA MAREC  
16.3.10:00Ochrana súkromia a kybernetická bezpečnosť
ako predpoklad konkurencieschopnosti
v medzinárodnom meradle I.časť  - v príprave *
slovenský
17.3.10:00Ochrana súkromia a kybernetická bezpečnosť
ako predpoklad konkurencieschopnosti
v medzinárodnom meradle II.časť  - v príprave *
slovenský
24.3.10:00Slovensko-portugalské obchodné fórum anglický
30.3.10:00INCOTERMS - novinky I.časť  - v príprave *slovenský
31.3.10:00INCOTERMS -novinky II.časť - v príprave *slovenský 
    
PODUJATIA APRÍL 
13.4.10:00Zmeny v oblasti DPH pre e-shopy od 1.7.2021 I.časť - v príprave *slovenský
14.4.10:00Zmeny v oblasti DPH pre e-shopy od 1.7.2021 II.časť - v príprave *slovenský 
    

* Podujatia, ktoré budú označené hviezdičkou sú určené pre zástupcov malých a stredných podnikov (MSP) mimo Bratislavského kraja v rámci národného projektu Intermacionalizácia MSP. 

Kalendár sa bude priebežne dopĺňať, jednotlivé podujatia budú zverejnené na webstránke s podrobnými informáciami a s registračným formulárom.