×

Kalendár podujatí 2022

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) už pripravuje pre slovenské spoločnosti nové témy webinárov/seminárov na rok 2022.

Aj v roku 2022 naďalej akceptujeme trvanie mimoriadnych opatrení kôli pandémii spôsobenej COVID-19, pripravujeme webináre a semináre na aktuálne témy, ktoré súvisia aj s krízovými situáciami, aj s možnosťami využitia technologického, podnikateľského a inovatívneho potenciálu slovenských aj zahraničných spoločností na reštart a podporu podnikania na Slovensku. 

Nemenej dôležitá je podpora exportu slovenských firiem v čase krízy,  komunikácia, praktiky zahraničného obchodu, možnosti podnikania na území vybraných krajín aj s ohľadom na COVID -19 opatrenia a potreby trhov, či daňové a finančné poradenstvo, ktoré sprostredkujú experti  s bohatými skúsenosťami v daných témach a v dostatočnom predstihu. 


Podujatia sú bezplatné!
 
USKUTOČNENÉ PODUJATIA  
PODUJATIA JANUÁR   
12.1.8:00Zmeny v daňovej legislatíve od 1.1. 2022 *slovenský 
25.1.10:00Podnikanie v Rakúsku z právneho a daňového hľadiska I.časť *slovenský
26.1.10:00Podnikanie v Rakúsku z právneho a daňového hľadiska II.časť *slovenský
PODUJATIA FEBRUÁR  
8.2.9:00INTRASTAT l.časť *slovenský
9.2.9:00INTRASTAT ll.časť *slovenský
22.2.10:00Stratégia exportu z pohľadu ecommerce l.časť *slovenský
23.2.10:00Stratégia exportu z pohľadu ecommerce ll.časť *slovenský
PODUJATIA MAREC  
7.3. Možnosti obchodovania na rumunskom trhuslovenský
8.3. Duševné vlastníctvo ako nástroj pri podnikaní nielen v zahraničí l.časť *slovenský
10.3. Duševné vlastníctvo ako nástroj pri podnikaní nielen v zahraničí ll.časť *slovenský
10.3.  Kooperačná burza s rakúskymi obchodnými agentmianglický/nemecký
16.3.10:00Ako sa pripraviť na cirkulárnu ekonomiku? - report slovenský 
23.3.16.00Komunikačná stratégia, ako si nastaviť jej základy  - vesmírna komunitaslovenský 
30.3.16.00Prezentovanie, ako zaujať a predať sa  - vesmírna komunita slovenský 
30.3.9:00Ako nastaviť kontroling v malej a strednej firme l.časť *slovenský
31.3.9:00Ako nastaviť kontroling v malej a strednej firme ll.časť *slovenský
PODUJATIA APRÍL  
5.4.10.00Podnikanie v Poľsku l.časť *slovenský
6.4.10.00Podnikanie v Poľsku ll.časť *slovenský
20.4. PM do Talianska s KPR - report anglický
26.4. Ročná účtovná závierka a daňové priznanie l.časť *slovenský
27.4. Ročná účtovná závierka a daňové priznanie ll.časť *slovenský
PODUJATIA MÁJ  
4.5.10:00Manažment udržateľnosti a jej vykazovanie - report slovenský
10.5.9:00Colné predpisy pri dovoze a vývoze v roku 2022 a
vplyv sankcií voči Rusku na vývoz a dovoz tovaru
 *
slovenský
19.5. PM do Švajčiarska s KPRanglický 
25.5.9:00Slovenská kooperačná burza NITRA 2022slovenský/anglický 
26.5.10:00Česko-Slovenské podnikateľské fórum *slovenský
25.5.10.00GDPR v podnikateľskej praxi v roku 2022 l.časť *slovenský
26.5.10:00GDPR v podnikateľskej praxi v roku 2022 ll.časť *slovenský
  PRIPRAVOVANÉ PODUJATIA  
PODUJATIA JÚN  
1.6.9:00E-commerce, ako exportovať prostredníctvom e-shopu slovenský 
7.6.9:00DPH pri exporte a importe tovaru v rámci EÚ *slovenský
22.6.10:00 Právne a daňové otázky podnikania v Nemecku  *slovenský
23.6.10:00Slovensko-japonské inovačné fórum *anglický
PODUJATIA JÚL 
12.7. Online podnikanie - Slovinsko a Chorvátsko *slovenský
13.7. Online podnikanie - Slovinsko a Chorvátsko *slovenský 
PODUJATIA AUGUST 
16.8. Ikeový návod na informačnú bezpečnosť * - I.časť slovenský
17.8. Ikeový návod na informačná bezpečnosť * - II.časť slovenský 
PODUJATIA  SEPTEMBER 
7.9. PM do Talianska s predsedom vlády SRanglický
20.9.  Ako správne manažovať preklady v exportnej/importnej firmeslovenský
27.9. Zamestnávanie cudzincov * - I.časť slovenský
28.9. Zamestnávanie cudzincov * - II.časť slovenský 
PUDUJATIA OKTÓBER 
11.10. Cookies - novinky * - I.časťslovenský
12.10. Cookies - novinky * - II.časťslovenský 
12.10.  Podnikateľská misia do Amsterdamu ( 12.-13.10. )anglický 
25.10. Obchodovanie s Čínou a ostatnými ázijskými krajinami * - I.časť slovenský
26.10. Obchodovanie s Čínou a ostatnými ázijskými krajinami * - II. časťslovenský
27.10. 14:00
Slovensko-islandské business fórum pri príležitosti oficiálnej návštevy prezidenta Islandu Guðni Th. Jóhannessona na Slovensku
anglický 
PODUJATIA NOVEMBER 
3.11.14:0Ako zlepšiť úspešnosť slovenských inovácií na základe dát /OZO webinár slovenský
22.11.  Možnosti obchodnej spolupráce na Kube - webinár slovensky/španielsky 
22.11. Odpadové hospodárstvo * - I. časť slovenský
23.11.  Odpadové hospodárstvo * - II.časť slovenský 
24.11. 9:00Slovak Industry VISION Dayslovenský/anglický 
PODUJATIA DECEMBER 
6.12. Zmeny v daňovej legislatíve od 1.1.2023 * - I.časť slovenský
7.12. Zmeny v daňovej legislatíve od 1.1.2023 * - II. časť slovenský
    

* Podujatia označené hviezdičkou sú určené pre zástupcov malých a stredných podnikov (MSP) mimo Bratislavského kraja v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP. 

Kalendár sa bude priebežne dopĺňať, jednotlivé podujatia budú zverejnené na webstránke s podrobnými informáciami a s registračným formulárom.