Kalendár podujatí 2022

23 nov 2021 - 31 december 2022
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) už pripravuje pre slovenské spoločnosti nové témy webinárov/seminárov na rok 2022.

Aj v roku 2022 naďalej akceptujeme trvanie mimoriadnych opatrení kôli pandémii spôsobenej COVID-19, pripravujeme webináre a semináre na aktuálne témy, ktoré súvisia aj s krízovými situáciami, aj s možnosťami využitia technologického, podnikateľského a inovatívneho potenciálu slovenských aj zahraničných spoločností na reštart a podporu podnikania na Slovensku. 

Nemenej dôležitá je podpora exportu slovenských firiem v čase krízy,  komunikácia, praktiky zahraničného obchodu, možnosti podnikania na území vybraných krajín aj s ohľadom na COVID -19 opatrenia a potreby trhov, či daňové a finančné poradenstvo, ktoré sprostredkujú experti  s bohatými skúsenosťami v daných témach a v dostatočnom predstihu. 


Podujatia sú bezplatné!

Nepremeškajte príležitosti, ktoré v online prostredí agentúra ponúka a zároveň sledujte možnosti prezentovať sa osobne na mimoriadne významnom podujatí, na Expo 2020 Dubai, pre ktoré pripravujeme podnikateľské misie. Čítajte TU 

PODUJATIA JANUÁR   
12.1.8:00Zmeny v daňovej legislatíve od 1.1. 2022*slovenský 
    
PODUJATIA FEBRUÁR  
    
    
PODUJATIA MAREC  
    
    
PODUJATIA APRÍL  
    
    
PODUJATIA MÁJ  
24.5.9:00Slovenská kooperačná burza slovenský/anglický 
    
* Podujatia označené hviezdičkou sú určené pre zástupcov malých a stredných podnikov (MSP) mimo Bratislavského kraja v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP. 

Kalendár sa bude priebežne dopĺňať, jednotlivé podujatia budú zverejnené na webstránke s podrobnými informáciami a s registračným formulárom.